Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Slika /slike/Istaknute teme/ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.jpg

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamči i regulira širok raspon prava nacionalnih manjina. 

Vlada Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. 

Izradu izvješća koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a u njegovoj izradi sudjeluju uz Ministarstvo pravosuđa i uprave i druga ministarstva te druga nadležna tijela.

Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru svoga djelokruga obavlja nadzor nad provedbom dijela Ustavnog zakona te sukladno tome prikuplja velik broj podataka koji se ugrađuju u godišnje Izvješće o provedbi Ustavnog zakona:
  • ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma,
  • očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te na uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina,
  • zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i financiranje rada,
  • ukupni broj zaposlenih službenika i namještenika, spol zaposlenih službenika i namještenika te broj službenika i namještenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji su zaposleni u upravnim tijelima svake od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • donošenje godišnjih planova prijama u službu i planiranju zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • nadzor i ostvarivanje prava na uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u prvostupanjskim postupcima pred uredima državne uprave u županijama,
  • analizu stanja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,
  • statute jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Prijava u e-Sustav

U okviru Projekta IPA 2012 „Potpora učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ 2017. godine je izrađen sustav za prikupljanje podataka putem web obrazaca koji omogućava brži i jednostavniji način dostavljanja podataka.

e-Sustav je elektronički sustav za nadzor i izvještavanje o manjinskim pravima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou koji služi za izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva pravosuđa i uprave te omogućuje uvid u primjenu Ustavnog zakona u bilo kojoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Od 2018. godine e-Sustav se koristi jednom godišnje prilikom izrade Izvješća o provedbi Ustavnog zakona i o utrošku sredstava u Državnom proračunu.


U sklopu navedenog Projekta IPA 2012 izrađeni su i:

Priručnik o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Brošura o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina