Prijava rodenja

Slika /slike/Istaknute teme/prijava rodjenja_n.jpg

Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.

Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova.

Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta.