Prijava smrti

Slika /slike/Istaknute teme/prijava smrti.jpg

Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio.

Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem stanu  je umrli živio.


Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.

Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.
 

Potvrda o smrti

Potvrda o smrti je isprava koju izdaje liječnik ili druga osoba ovlaštena za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. Osobe koje prijavljuju smrt dužne su uz prijavu smrti podnijeti i potvrdu o smrti.