Novosti

Kampanja #OurStories – Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga
Projekt Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga uvršten u kampanju #Ourstories Ureda za financijske mehanizme - Norveški financijski mehanizam
Kampanja informiranja javnosti i promocija dostupnih elektroničkih usluga
Kampanja čiji je cilj građanima približiti postojeće e-usluge pravosuđa i način njihovog korištenja provedena u gradovima Velikoj Gorici, Šibeniku, Karlovcu, Gospiću i Koprivnici
Unutarnje uređenje zgrade Općinskog suda u Splitu
Nakon provedenog postupka javne nabave, krajem listopada 2022. godine potpisan je ugovor za nastavak radova na rekonstrukciji Općinskog suda u Splitu.
Digitalna strana pravosuđa
U okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ u lipnju 2022. godine započela je medijska kampanja o e-uslugama pravosuđa.   
Studijski posjet 21. - 26. studenog 2021. godine, Oslo, Kraljevina Norveška
Studijski posjet predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave organiziran je u okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“, sufinanciranog sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021.