Norveški financijski mehanizam

Norveški financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru te jača bilateralnu suradnju između države darovateljice i država korisnica. Za razdoblje od 2014. do 2021. godine Kraljevina Norveška ustupila je državama korisnicama 1,3 milijarde eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U navedenom će razdoblju Republika Hrvatska primiti 103,4 milijuna eura. Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici eeagrants.hr.
 
U okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014. - 2021. u Republici Hrvatskoj provodi se program Pravosuđe i unutarnji poslovi. Programom upravlja Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uz potporu Norveške sudske uprave u ulozi donatorskog programskog partnera te Vijeća Europe kao međunarodne partnerske organizacije. Vrijednost programa je 15 milijuna eura iz darovnice Kraljevine Norveške, uz doprinos Republike Hrvatske u iznosu od 2,64 milijuna eura. Iz Fonda za bilateralne odnose dodijeljen je iznos od 125.000 eura. Cilj je programa jačanje vladavine prava, a obuhvaća četiri projekta koje će provoditi Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s domaćim i norveškim partnerima te Vijećem Europe.