Jačanje zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz unaprjeđenje kapaciteta probacijske službe

Norveški financijski mehanizam 2014. – 2021.

Korisnik:
Ministarstvo pravosuđa i uprave – Uprava za zatvorski sustav i probaciju

Projektni partner:
Norveška probacijska služba

Ukratko o projektu:
Glavne sastavnice projekta kojim se želi unaprijediti sustav probacije su trajna implementacija sustava elektroničkog monitoringa u Republici Hrvatskoj, unapređenje infrastrukture i uvjeta rada u postojećim probacijskim uredima, unapređenje alata za provođenje mjera probacije te jačanje suradnje između zatvorskog i probacijskog sustava.

Opći cilj projekta:
unapređenje sustava probacije

Ukupna vrijednost projekta:
15.744.120,00 HRK
( 2.089.603,82 EUR)

Sredstva darovnice:
13.382.502,00 HRK
 (1.776.163,25 EUR)

Razdoblje provedbe:
09.06.2020. – 09.06.2023. (36 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail:
Goran Brkić, goran.brkic@mpu.hr