Sustav podrške žrtvama i svjedocima

Slika /slike/Istaknute teme/Žrtve i svjedoci/Naslovna ilustracija.png
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima godišnje pruže podršku za oko 3000 žrtava i svjedoka.

Opći sustav podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj je ustrojen 2006. godine i počiva na krovnoj službi - Službi za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, devet odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju pri županijskim sudovima u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru, Vukovaru, Sisku, Šibeniku i Karlovcu, Mreži podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koja okuplja jedanaest udruga i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006. U tijeku je osnivanje odjela za podršku žrtvama i svjedocima na preostalim županijskim sudovima i dva općinska suda.
 
Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj jedan je od rijetkih u Europi koji spaja institucionalnu pomoć koja se pruža u Ministarstvu i odjelima na sudovima i pomoć i potporu koju pruža civilno društvo. Kroz zajedničko djelovanje državnih službi i organizacija civilnog društva, žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela nastoji se pružiti sveobuhvatna pomoć.
 
Kome se žrtve mogu obratiti za pomoć?
 
Služba za podršku žrtvama i svjedocima - Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave žrtvama pruža: emocionalnu podršku, sveobuhvatne informacije o njihovim pravima, daje obavijest o uvjetnom ili redovnom otpustu i drugim samostalnim izlascima zatvorenika koji izvršavaju kaznu zatvora te dodatnu podršku ako je žrtvama potrebna. Također pruža informacije i emocionalnu podršku žrtvama i svjedocima pozvanim svjedočiti putem međunarodne pravne pomoći.

Od 2013. do 2022. godine Služba za podršku žrtvama i svjedocima o otpustu zatvorenika obavijestila je  9.640 žrtava, dok su dodatnu podršku zatražile 234 žrtve.
 
Odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Vukovaru, Sisku, Zagrebu, Šibeniku i Karlovcu

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima trenutno su osnovani pri devet županijskih sudova. Žrtvama i svjedocima pružaju emocionalnu podršku, informacije o pravima, tijekom prethodnog, kaznenog i prekršajnog postupka, pomoć prilikom ostvarivanja prava, informacije o fazama postupka, praktične informacije i pomoć u zgradi suda. Službenici odjela žrtvu ili svjedoka dočekuju prilikom dolaska na sud, osiguravaju im boravak u posebnoj prostoriji te pratnju tijekom davanja iskaza. Žrtve i svjedoci u odjelu mogu dobiti informacije o institucijama i organizacijama koje im mogu pružiti stručnu psihosocijalnu podršku i pravnu pomoć. Žrtve i svjedoci se odjelu mogu obratiti telefonom ili elektroničkom poštom.
   
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima od svibnja 2008. do prosinca 2022. godine pružili su podršku za 46.968 žrtava i svjedoka - prosječno oko 3.300 žrtava i svjedoka godišnje.
 
Mreža podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Kako bi se žrtvama i svjedocima osigurala dostupnost sustava podrške na području cijele Hrvatske Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potaknulo je osnivanje partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama. Od 2018. godine formiran je program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ provodi se u sedamnaest županija.

Sredstva za rad organizacija osiguravaju se iz prihoda od igara na sreću, na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. 

Do sada je za rad Mreže dodijeljeno 15.9 milijuna kuna kroz pilot projekt 2017. godine te dva trogodišnja ciklusa; prvi od 2018. do 2020. godine te drugi od 2021. do 2023. godine.  

Kroz program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ žrtvama se osigurava: emocionalna i praktična podrška, psihosocijalna i savjetodavna pomoć, pravna i psihološka pomoć, podrška telefonskim putem, putem e-maila ili u osobnom kontaktu, pratnja žrtvi na sudove u svojstvu osobe od povjerenja, pratnja žrtvi tijekom sudjelovanja u radnjama nadležnih institucija kao što su policija, državno odvjetništvo, centri za socijalnu skrb i sl. te telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.
https://www.youtube.com/watch?v=OtNvJmd3J50&t=1s
 
Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela žrtve mogu pronaći na mrežnoj stranici Mreže.
 
116 - 006 besplatna linija za pomoć žrtvama 24/7 - promjena počinje pozivom

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja osnovan je 2013. godine u suradnji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) čime je Hrvatska postala peta europska zemlja koja je uvela besplatan i standardizirani broj za podršku žrtvama i svjedocima 116 - 006.

Od 2020. godine linija 116-006 dostupna je žrtvama i svjedocima od 0 do 24 sata, a od otvaranja linije do ožujka 2023. zaprimljeno je više od 14 500 poziva.

Linija je besplatna i anonimna za sve žrtve.

Što žrtva dobiva pozivom na 116-006?
  • Emocionalnu podršku
  • Informiranje o pravima
  • Praktične informacije
  • Pomoć pri ispunjavanju obrasca zahtjeva novčane naknade
  • Upućivanje na relevantne organizacija civilnog društva i institucije
 
Pravo na novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela

Žrtve kaznenih djela ostvaruju pravo na naknadu sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Zakon je na snagu stupio 1. srpnja 2013. godine.

O pravu na naknadu žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti, žrtva može ostvariti pravo na naknadu troškova liječenja i izgubljene zarade, a bliski krvni srodnik preminule žrtve pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja i pogrebnih troškova.

Koji su uvjeti za ostvarenje prava na naknadu za žrtve kaznenog djela, saznajte u videu, a sve ostale informacije i prava, pročitajte na linku!
 


Budući koraci…

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kontinuirano ulaže napore u unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima kako bi se žrtvu dodatno informiralo i osnažilo.

Uz zakonske izmjene kojima će se unaprijediti i osnažiti prava žrtava, u narednom će se razdoblju osnovati još osam novih Odjela za podršku žrtvama i svjedocima; na šest županijskih sudova na kojima nisu osnovani odjeli te na dva općinska suda u Zagrebu i Splitu.

Na taj će način podrška žrtvama i svjedocima postati dostupna u svim županijama, a posebno najranjivijim skupinama.
 
Sustav podrške žrtvama i svjedocima postoji zbog vas - obratite se s povjerenjem!