Bilateralna suradnja

Održana međunarodna konferencija "10 + iskustva i novi izazovi razvoja probacije"
U povodu obilježavanja 10 godina profesionalnog rada probacijske službe u Hrvatskoj Ministarstvo pravosuđa i uprave organiziralo je međunarodnu konferenciju pod nazivom "10 + iskustva i novi izazovi razvoja probacije"
Održan webinar o ročištima na daljinu
Međunarodni webinar Digital hearings in court održan je 29. studenoga 2021. godine, s ciljem razmjene iskustava u održavanju ročišta na daljinu.
Održan webinar o pravosudnoj evaluaciji
Međunarodni webinar Towards Ideal Court President Profile održan je 10. lipnja 2021. godine, s ciljem razmjene iskustava u evaluaciji rada sudaca i predsjednika sudova