Revidiranje metodologije evaluacije rada sudaca

Norveški financijski mehanizam 2014. – 2021.


Korisnik:
Ministarstvo pravosuđa i uprave - Uprava za organizaciju pravosuđa 

Partneri:
Norveška sudska uprava i Državno sudbeno vijeće 

Ukratko o projektu:
Nakon provedene analize postojećeg sustava ocjenjivanja sudaca i komparativne analize studije ocjenjivanja rada sudaca u Španjolskoj, Njemačkoj i Finskoj, donijet će se preporuke za poboljšanje metodologije ocjenjivanja sudačke uspješnosti. Održat će se javna konferencija kako bi se preporuke predstavile relevantnim dionicima. Temeljem tih preporuka Državno sudbeno vijeće izmijenit će Metodologiju za ocjenu rada sudaca.
Opći cilj projekta: jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava

Ukupna vrijednost projekta:
 3.000.000,00 HRK
(   398.168,43 EUR)

Sredstva darovnice:
 2.550.000,00 HRK
(   338.443,16 EUR)

Razdoblje provedbe:
1.1.2021. – 1.7.2022. (18 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail:
Martina Vrdoljak,  martina.vrdoljak@mpu.hr