Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja

Norveški financijski mehanizam 2014. – 2021.Korisnik:
Ministarstvo pravosuđa i uprave – Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Partneri:
Norveška sudska uprava i Pravosudna akademija

Ukratko o projektu:
projekt uključuje element prekogranične suradnje, provest će se analiza postojećeg sustava posredovanja u usporedbi s ostalim europskim državama kako bi se istakle mogućnosti za poboljšanje hrvatskog sustava posredovanja. Suradnja će se ostvariti kroz studijske posjete spomenutim zemljama kako bi se stekao uvid u funkcioniranje njihova sustava alternativnog rješavanja sporova. Sustavi posredovanja susjednih zemalja uspoređivat će se sa sustavima sjeverozapadne Europe. Također, provesti će se sociološko-pravno ispitivanje razloga nedovoljne iskorištenosti medijacije. Izradit će se priručnik o sudskoj medijaciji. 500 profesionalnih djelatnika (suci, odvjetnici, državni službenici, sudski savjetnici, državni odvjetnici) bit će osposobljeno za posredovanje. Kampanja za podizanje svijesti bit će usmjerena na pravosudno osoblje i javnost.

Opći cilj projekta:
jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava

Ukupna vrijednost projekta:
 11.301.750,00 HRK
(  1.500.000,00 EUR)  


Sredstva darovnice:
 9.606.487,50 HRK
(1.275.000,00 EUR)

Razdoblje provedbe:
15.6.2020. – 15.6.2023. (36 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail:
​Arijana Kozlevčar, Arijana.Kozlevcar@mpu.hr