Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga

Norveški financijski mehanizam 2014. - 2021.
Korisnik:

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Sektor za pravosudnu infrastrukturu

Partneri:
Norveška sudska uprava i Pravosudna akademija

Ukratko o projektu:
projektne aktivnosti su rekonstrukcija zgrade Stande u koju će biti smješten Općinski sud u Splitu; unaprjeđenje e-usluga u pravosuđu (analiza korištenja e-usluga pravosudnog sustava, izrada preporuka za unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih e-usluga, promocija e-usluga);   privremeno upućivanje sudaca na rad na Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.

Opći cilj projekta:
jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava

Ukupna vrijednost projekta:
 95.484.273,96 HRK
(12.672.941,00 EUR)

Sredstva darovnice:
 81.161.632,87 HRK
(10.771.999,85 EUR)

Razdoblje provedbe:
01.01.2020. - 31.12.2023. (48 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail:
Karla Dragica Lipej karlaDragica.Lipej@mpu.hr