Matica rođenih

U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.
 

Rođenja u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina.

Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.
 

Prijava rođenja