Kontakti

Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 
Za više informacija obratite nam se:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Služba za podršku žrtvama i svjedocima
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
 
Za podršku žrtvama i svjedocima:
zrtve.i.svjedoci@mpudt.hr (za upite građana)
obavjestavanje.zrtava@mpudt.hr (za sudove, kaznionice / zatvore, probacijske urede)

01 3714 756
01 3714 755 

Za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela: 
novcana.naknada.zrtvama@mpudt.hr

01 3714 756
01 3714 727
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima
U sklopu širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj osnovan je i Odjel za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Bjelovaru, koji je započeo s radom 9. listopada 2023. godine.
 
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani pri županijskim sudovima, sukladno sporazumima o organizaciji zajedničke službe za podršku žrtvama i svjedocima, podršku pružaju i na nadležnim općinskim sudovima (u kaznenim postupcima i prekršajnim postupcima u predmetima obiteljskog nasilja).
Svrha odjela je pružiti emocionalnu podršku žrtvama i svjedocima, informacije o pravima, informacije o fazama kaznenog i prekršajnog postupka,  praktične i tehničke informacije, kao i olakšati stresnu situaciju svjedočenja i boravka na sudu.
Stoga, pozivamo žrtve da se obrate s povjerenjem.

 
Županijski sudovi i općinski sudovi s odjelima za podršku žrtvama i svjedocima:
 
ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Županijski sud u Bjelovaru adresa: Josipa Jelačića 1, 43000 Bjelovar
tel: 043/274-143
e-mail: podrska-svjedocima-bj@pravosudje.hr
Županijski sud u Karlovcu adresa: Trg hrvatskih branitelja 1, 47 000 Karlovac
tel: 047/606-263
e-mail: podrska-svjedocima-ka@pravosudje.hr
Županijski sud u Osijeku adresa: Europska avenija 7, 31 000 Osijek
tel: 031/228-500
e-mail: podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr
Županijski sud u Puli adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 8, 52 100 Pula - Pola
tel: 052/377-721
e-mail: podrska-svjedocima-pu@pravosudje.hr
Županijski sud u Rijeci adresa: Žrtava fašizma 7, 51 000 Rijeka
tel: 051/355-645
e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
Županijski sud u Sisku adresa: Trg Ljudevita Posavskog 5, 44 000 Sisak
tel: 044/524-419
e-mail: podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr
Županijski sud u Slavonskom Brodu adresa: Tome Skalice 2, 35000 Slavonski Brod
tel: 035/405-104
e-mail: podrska-svjedocima-sb@pravosudje.hr
Županijski sud u Splitu adresa: Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021/387-543
e-mail: podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr
Županijski sud u Šibeniku adresa: Stjepana Radića 81, 22 000  Šibenik
tel: 022/500-134
e-mail: podrska-svjedocima-si@pravosudje.hr
Županijski sud u Varaždinu adresa: Braće Radić 2, 42 000 Varaždin
tel: 042/401-812    
e-mail: podrska-svjedocima-vz@pravosudje.hr
Županijski sud u Vukovaru adresa: Županijska 33, 32 000 Vukovar
tel: 032/452-529    
e-mail: podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr
Županijski sud u Zadru adresa: Borelli 9, 23 000 Zadar
tel: 023/203-640
e-mail: podrska-svjedocima@pravosudje.hr
Županijski sud u Zagrebu adresa: Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb
tel: 01/4801-062
e-mail: podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr
Općinski sud u Splitu adresa: Ulica Ivana Gundulića 27, 21000 Split
tel: 021/755-651
e-mail: podrska-svjedocima-osst@pravosudje.hr


Odjeli sa sjedištem u županijskim sudovima djeluju i na nadležnim općinskim sudovima.
 
Ukoliko ne živite u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru, Zagrebu, Šibeniku, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Puli ili Varaždinu svejedno možete kontaktirati Odjel za podršku žrtvama i svjedocima.

Službenici za podršku, kao i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju i ne razgovaraju o sadržaju iskaza žrtve ili svjedoka.
 
Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
NAZIV PARTNERA ŽUPANIJA TEL
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA VARAŽDINSKA

MEĐIMURSKA

 
095/116 00 66

 
OSJEČKO-BARANJSKA 031/779-419
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 032/639-333
CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ  ISTARSKA 095/3500-733
CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA DELFIN POŽEŠKO-SLAVONSKA
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
034/411-780
DEŠA - DUBROVNIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA 020/311-625
UDRUGA "HERA KRIŽEVCI“ - ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
048/271-335
INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR BRODSKO-POSAVSKA

 
035/448-533

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA 099/3854-423
 ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“ KARLOVAČKA 047/600-392

 
LIČKO-SENJSKA 091/6120-953
S.O.S. VIROVITICA - SAVJETOVANJE, OSNAŽIVANJE, SURADNJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 033/721-500
CESI - SOS TELEFON I SAVJETOVALIŠTE KRAPINSKO-ZAGORSKA 049/492-688
UDRUGA  ZVONIMIR ŠIBENSKO-KNINSKA

 
022/662-554

 
ZADARSKA 095/3942-331
KOORDINATOR MREŽE: ŽENSKA SOBA 01/6119-174


Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na poveznici.
 
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006
Službe za podršku žrtvama i svjedocima na teritoriju Republike Hrvatske
 
116 006
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 
svaki dan 0 - 24 h
116 000
Nacionalni broj za prijavu nestale djece
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
svaki dan 0 - 24 h
116 111
Hrabri telefon za djecu
radnim danom 9 - 20 h
0800 0800
Hrabri telefon za roditelje
radnim danom 9 - 20 h
0800 77 99
SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima
svaki dan 10 - 18 h
116 016
Žensko savjetovalište za žrtve nasilja
Autonomna ženska kuća Zagreb
radnim danom 10 - 17 h
0800 655 222
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska pomoć sada
svaki dan 0 - 24 h
01 4663 666
0800 200 144
Besplatna pravna pomoć i besplatno psihološko savjetovanje žrtvama nasilja u obitelji 
B.a.B.e.
radnim danom 8 - 17 h
01 6119 444
Centar za žrtve seksualnog nasilja
Ženska soba
radnim danom 10 - 17 h
01 48 28 888
Psihološka pomoć
Psihološki centar TESA
radnim danom 10 - 22 h
01 48 33 888
Plavi telefon
radnim danom 9 - 21 h
01 4811 320
097 6529 891  
097 6529 892
097 6529 902
Besplatna pravna pomoć
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
radnim danom 10 - 12,
sri i čet 17 - 19 h
01 2376 335
Centar za krizna stanja i prevenciju suicida
KBC Zagreb
svaki dan 0 - 24 h

 
*detaljnije informacije o navedenim organizacijama i popis ostalih državnih institucija, ustanova, službi i organizacija civilnog društva koje djeluju na području RH nalaze se u popisu udruga i državnih ustanova Grada Zagreba i Zagrebačke županije te ostalih  županija
 
Službe za podršku žrtvama i svjedocima na teritoriju EU
Ukoliko ste bili žrtva kaznenog djela u nekoj od država članica Europske unije ili ste državljanin neke od država Europske unije na sljedećoj poveznici možete saznati koja su vaša prava u pojedinim zemljama i pronaći kontakte organizacija za podršku žrtvama.
 

Europski portal e-pravosuđa

Victim Support Europe

European Network on Victims' Rights - Find my Victim Support Service

EU Support Services