Istarska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Istarskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
adresa: Partizanska 2d, Poreč
telefon:  095/3500 733 i 052 452 746
e-mail: podrskacgi@gmail.com
web: www.cgiporec.hr
radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati    
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ ISTARSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Bartolomeo dei Vitrei 16, Pula
telefon: 052 210 188
radno vrijeme: utorak 17 -20 sati

DRUŠTVO NAŠA DJECA, PULA – OTVORENI TELEFON ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ DJECI
Otvoreni telefon za psihološku pomoć djeci; savjetovalište za djecu i mlade
telefon: 0800 334 400 i 052 211 991
adresa: Radićeva 22, Pula
e-mail: dnd@hi.htnet.hr
web: www.maliportal.hr
radno vrijeme: 17 do 19 sati

OBITELJSKI CENTAR – CZSS PULA
Podružnica Centra za socijalnu skrb Pula koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Sergijevaca 2, Pula (u prostorima CZSS)
telefon:  052 391 425
e-mail: czss.pazin_obiteljskicentar@optinet.hr
web: www.czss-pazin.hr
radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati, uto 8-19 sati

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE  - BISKUPIJA POREČKO-PULSKA, URED ZA OBITELJ
Savjetovalište pruža usluge individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja djeci, mladima, partnerima, roditeljima, starijim osobama i dr. socijalno osjetljivim društvenim skupinama;
Savjetovalište Pula
Adresa: Zagrebačka 30, Pula
Telefon: 091 263 5062
e-mail: obitelj@ppb.hr
web: biskupija-porecko-pulska.hr
radno vrijeme: po prethodnom dogovoru putem telefona ili e-maila
Savjetovalište Pazin
Adresa: Ulica Družbe Svetog Ćirila i Metoda 5, Pazin
Telefon: 091 263 5062
e-mail: obitelj@ppb.hr
web: biskupija-porecko-pulska.hr
radno vrijeme: po prethodnom dogovoru putem telefona ili e-maila

PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE -  CRVENI KRIŽ PULA
Humanitarna pomoć / materijalna pomoć u hrani, dječjoj hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama i pelenama za odrasle osobe kao i psihosocijalnoj podršci.
adresa: Valturska 61, Pula
mob: 091 223 1035
e-mail: prihvatiliste.pula@gmail.com
web: www.crvenikrizpula.hr

REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU RIJEKA, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
telefon: 051 658 339
adresa: Cambierieva 15, Rijeka
e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/
radno vrijeme 8-16 sati
 
SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ PAZIN
Savjetovanje, kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima.
adresa: Prolaz Otokara. Keršovanija 2, Pazin (u sklopu Centra za socijalnu skrb) 
radno vrijeme: usluge građanima utorkom i četvrtkom 16-20 h
mob: 091 162 41 46
e-mail:savjetovalistepazin@gmail.com
web: www.pazin.hr/socijalna-skrb-zdravstvo/savjetovaliste-za-brak-i-obitelj-pazin

SIGURNA KUĆA ISTRA
Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
telefon: 052 500 148
e-mail: info@sigurnakucaistra.hr i obrazac na web stranici
web: www.sigurnakucaistra.hr
radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 8 do 14 sati (pon i pet od 8-14 i 17-19 sati)
 
UDRUGA SUNCOKRET PULA
Kreativne radionice, pomoć u učenju, podrška roditeljima, treća životna dob.
adresa: Gajeva 3, Pula
telefon: 052 505 344, 099 8211 711
e-mail: pula@suncokret.hr
web: www.suncokret.hr 

UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI MERLIN
Okupljanje osoba s posebnim potrebama, organizacija koje rade s odraslim osobama s invaliditetom, pripadnika marginaliziranih skupina, nezaposlene te ostale zainteresirane građane / projekti s pripadnicima romske manjine.
adresa: Ljudevita Gaja 3, Pula
mob: 091 789 44 81
e-mail: merlin1@optinet.hr
web: www.merlinpula.hr                                        
                       
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja
Dijagnostika i psihosocijalni tretman osoba s problemima mentalnog zdravlja; individualni i grupni psihosocijalni i psihoterapijski tretmani, obiteljske terapije te grupe samopomoći roditelja i članova obitelji (nije potrebna uputnica).
adresa: Sv. Mihovila 2, Pula
telefon: 052 217 501
e-mail: ovisnost@zzjziz.hr mentalno.zdravlje@zzjziz.hr
web: www.zzjziz.hr
radno vrijeme: pon, sri i čet od 12–20 sati; uto i pet od 7–15 sati
Savjetovalište Poreč
Dom zdravlja
adresa: M. Gioseffi 4, Poreč;  
telefon: 052/426 457; 052/426 400
radno vrijeme: uto 14-19 sati
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Pula
adresa: Sergijevaca 2, Pula
utorak: 12-14.30 sati    
telefon: 052 212 537 
e-mail: soc.skrb-pula@pu.t-com.hr
www.czsspula.hr
rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda, petak 8-11 sati te 11.30 – 13.30 sati

Centar za socijalnu skrb Buje
adresa: Rudine 1, Buje    
telefon: 052 772 036 i 052 772 024  
e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.buje1@pu.t-com.hr
web: www.czss-buje.hr
 
Centar za socijalnu skrb Labin
adresa: Istarska 1, Labin            
telefon: 052 856 522
radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: ponedjeljak 8-13 sati (pauza 11.30 – 12 sati), utorak, srijeda, petak 8-11 sati

Centar za socijalnu skrb Poreč
adresa: Dr. Maura Gioseffia 2b,Poreč
telefon: 052 451 657, 052 451 847, 052 432 011
e-mail: css.porec@optinet.hr
web: www.centar-za-socijalnu-skrb-porec.hr
radno vrijeme: 7-15 sati 

Centar za socijalnu skrb Pazin
adresa: Prolaz Otokara Keršovanija 2, Pazin  
telefon: 052 624 433 i 052 624 497
 e-mail: korisnik065@mdomsp.hr
radno vrijeme: 7-15 sati 

CZSS Pazin - Podružnica Buzet
adresa: II. Istarske brigade 11, Buzet
telefon: 052 662 523
 
Centar za socijalnu skrb Rovinj
adresa: Carera 21/II, Rovinj        
telefon: 052 816 250
e-mail: czss-rovinj@pu.t-com.hr
web: www.czss-rovinj.hr