Splitsko-dalmatinska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
BIJELI KRUG HRVATSKE  - UDRUGA ZA POMOĆ ŽRTVAMA
Psihosocijalna podrška, pravno savjetovanje, praktična pomoć žrtvama; organiziranje grupe podrške ženama žrtvama nasilja.
adresa: Ljudevita Posavskog 14, Split
besplatna SOS linija: 0800 63 29 (radnim danom od 07 do 15 sati)
telefon: 021 783 449
e-mail: bijeli.krug@gmail.com
web: www.bijelikrug-hrvatske.hr

CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT – SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Smještaj žene i djece žrtava obiteljskog nasilja putem CZSS.
adresa: Zrinsko-frankopanska 43, Split
telefon: 021 318 740
e-mail: caritas-split@st.t-com.hr
web: www.caritas-nadbiskupije-split.hr
radno vrijeme sa strankama: radnim danom od 8 – 13 sati
Sklonište za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja:
e-mail: sigurnakuca@caritas-split.com
telefon: 021 318 740

CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Gundulićeva 3, Split
telefon:  021 480 669

radno vrijeme: pon-pet 16-18 sati
 
DOMINE
Promicanje prava žena; savjetodavni rad – psihološka i pravna podrška ženama.
adresa: Bosanska 4, Split
telefon: 021 537 272 i 021 344 688
e-mail: domine@domine.hr;  udrugadomine@gmail.com 
web: www.domine.hr
radno vrijeme: radnim danom od 9 – 17 sati


MENTOR
Udruga Mentor bavi se unaprjeđivanjem skrbi za mentalno i fizičko zdravlje, prevencijom svih oblika rizičnih ponašanja, a usluge su namijenjene djeci, mladima, roditeljima, stručnjacima; besplatno psihološko savjetovanje, individualno, grupno i putem interneta, a u sklopu projekata koji se aktualno provode.
telefon: 021 786 245
adresa: Kroz Smrdečac 7, Split
e-mail: mentor.split@gmail.com
web: www.mentor-split.hr
radno vrijeme: radnim danom od 12 – 15 sati (ovisno o prethodnom dogovoru i vremenu održavanja programa i radionica)

MI
Direktne usluge za ugrožene skupine; pružanje usluga za starije; razvoj civilnog društva, izgradnja društva tolerancije i različitosti te podrška građanskih inicijativa.
adresa: Sinjska 7, Split
telefon:  021 329 130
fax: 021 329 131
e-mail: info@udruga-mi.hr 
web: www.udruga-mi.hr
radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
  
MOST – UDRUGA
Program za mlade u riziku - psihosocijalna potpora mladima; program skrbi i brige za beskućnike - prihvatilište; poludnevni boravak za beskućnike, volonterstvo, savjetovanje i pomaganje pojedincu nakon izlaska iz ustanove.
adresa: Gundulićeva 52, Split
telefon: 021 483 680
e-mail: info@most.hr  
web: www.most.hr
radno vrijeme: uto, sri, čet od 8 – 20 sati, ponedjeljak i petak od 8 – 14 sati
Centar za beskućnike:
Smještajne jedinice
adresa: Gundulićeva 22, Split
telefon: 021 490 261 
radno vrijeme: pon – ned od 20 – 8 sati
Poludnevni boravak za beskućnike: pon - pet od 15 – 20 sati
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS SPLIT
Podružnica Centra za socijalnu skrb Split koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji; obiteljska medijacija i partnersko savjetovanje.
adresa: Trg Franje Tuđmana 3, Split
telefon:  021 384 364, 021 315 388 i 021 355 078
e-mail: savjet@obiteljskicentar-sdz.hr
web: www.czss-split.hr/obiteljskicentar
radno vrijeme: od pon do čet od 8 – 17 sati; petkom od 8 – 16 sati
 
REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU SPLIT, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko  - dalmatinske,  Dubrovačko – neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
telefon:   021 557 507
adresa: Šoltanska 1, Split
web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama
radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati
 
SAVJETOVALIŠTE LANTERNA - MAKARSKA
Besplatno psihološko savjetovanje putem telefona i osobnim dolaskom. Podrška, stručna pomoć i informacije o institucijama koje mogu pomoći.
adresa: Trg Tina Ujevića 5/3, Makarska
telefon: 021 616 992
e-mail: savjetovaliste.lanterna@st.t-com.hr
web: www.savjetovaliste-lanterna.hr
radno vrijeme savjetovališta: pon - pet 8 do 12 sati; pon i čet od 17 do 20 sati
 
UDRUGA DUGA – CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ
Pomoć u učenju, kreativne aktivnosti za djecu i mlade, savjetodavni rad s djecom, mladima i obitelji.
adresa: Zvonimirova 75, Solin
telefon:  021 261 352
e-mail: udr.duga@gmail.com
web: www.udrugaduga.hr
Centar za djecu, mlade i obitelj
radno vrijeme: pon, sri i pet 8 -14 sati;  uto i čet  14 – 20 sati
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj (prethodno nazvati za dogovor)
UOSIS – UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT
Pomaganje osobama s invaliditetom, pravna pomoć, pomoć i njega u kući, osobna asistencija.
adresa: Bihaćka 1, Split
telefon:  021 314 314
e-mail: uosis@post.t-com.hr
web: www.uosis.hr  
radno vrijeme: (rad s članovima) radnim danom od 9 -12; utorkom i od 17– 20 sati
 
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
Služba za mentalno zdravlje
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
telefon: 021 401 190
adresa: Vukovarska 46, Split
e-mail: mentalnozdravlje@nzjz-split.hr
web: www.nzjz-split.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7,30 -15 sati
Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih
telefon: 021 599 696  
adresa: Vukovarska 44, Split
e-mail: savjetovaliste@nzjz-split.hr
web: www.nzjz-split.hr
radno vrijeme: od pon do čet od 7,30 - 20,30 sati, petkom od 7,30 – 15,30 sati
 
Savjetovališe Imotski, Dr. Miladinova bb, 021 842 731; 098 99 77 712
Radno vrijeme: uto, sri, čet i pet 8 – 16 sati
 
Savjetovališe Hvar, Pelinje bb, Jelsa,
Radno vrijeme: radnim danom od 7,30 -15,30 sati
 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ


DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI - UDRUGA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I HUMANITARNE AKTIVNOSTI
Besplatna pravna pomoć.
adresa: Šetalište Bačvice 10, Split
telefon: 021 488 951 i 091 5343 977
e-mail: dos.st@st.t-com.hr
web: www.dalmatinski-odbor-solidarnosti.hr  
radno vrijeme: pon-pet od 10 do 12 sati, pon-čet 17-19 sati
 
PRAVNA KLINIKA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU
Besplatna pravna pomoć posebno ugroženim skupinama građana; pomoć pružaju studenti čiji rad nadziru profesori Pravnog fakulteta.
adresa: Domovinskog rata 8/I, Split
telefon: 021 393 591
e-mail: info.pravnaklinika@gmail.com
web: pravnaklinika.unist.hr
radno vrijeme: pon 10-12 i čet 17-19 (stranke se mogu osobno naručiti za termin u prostorijama Pravne klinike, putem telefona ponedjeljkom od 9:30h do 10:00h i četvrtkom od 16:30h do 17:00h te putem e-maila)


SRMA SINJ – UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA
Volonterski centar, pravno savjetovalište, psihološko savjetovalište za djecu i starije, pomoć u kući za starije, razvoj civilnog društva.
adresa: Brnaška 44, Sinj
telefon: 021 661 661, 098 261 478
e-mail: udruga.srma@st.t-com.hr
web: www.udruga-srma.hr
Besplatna pravna pomoć: radnim danom putem telefona i e-maila od 08,00 – 16,00  sati, utorkom u prostorima Udruge od 9 – 11 sati (telefon: 098 261 478)
Psihološko savjetovalište: četvrtkom od 17 – 19 sati (prema prethodnom telefonskom dogovoru na broj 021 661 661)
Radno vrijeme Udruge: pon, uto, čet i pet od 8 – 16 sati; srijedom od 12 – 20 sati 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI
Besplatna pravna pomoć
adresa: Vukovarska 1, Split
telefon:  021 300 294 (Split)
              021 821 124 (ispostava Sinj)
              021 675  000 (ispostava Vrgorac)
e-mail: pravna-pomoc@udu-sdz.hr
web: www.udu-sdz.hr   
radno vrijeme sa strankama: radnim danom od 8 do 13 sati
 

ZAŠTITA PRAVA


PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
adresa: Braće Kaliterna 10, Split
telefon:  021 488 462;  021 488 495; 099 211 26 15
e-mail: info@dijete.hr  
web: www.dijete.hr
radno vrijeme:
Radno vrijeme savjetnica pravobraniteljice za djecu – samostalnih izvršiteljica u Splitu za primanje stranaka od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati. Radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 12 sati.
Uredovno radno vrijeme za individualni rad sa strankama, a prema prethodnom dogovoru utorkom i srijedom od 9 do 12 sati. Najave termina za individualni rad sa strankama primaju se svakog radnog dana (osim petka) od 9 do 12 sati na telefone 021/488 462, 021/488 495 i mobitel 099/211 26 15.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB


Centar za socijalnu skrb Split
adresa: Gundulićeva 25, Split
telefon: 021 350 600      
e-mail: czss-split@czss-split.hr     
web: www.czss-split.hr
prijem stranaka: pon, čet, pet od 7,30 do 11 sati; uto od 7,30 do 11 i od 12 do 14 sati
 
Podružnica Vis
adresa: Trg 30. svibnja 92 br. 2, Vis
e-mail: ured.vis@gmail.com
telefon:  021 711 875 i 021 711 998
radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
radno vrijeme sa strankama: od 7 – 15 sati
 
Podružnica Hvar
adresa: Fabrika 35, Hvar
e-mail: podruznica.hvar@gmail.com
telefon: 021 743 015
radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
 
Podružnica Solin
adresa: Ulica kralja Zvonimira 117a, Solin          
telefon: 021 399 700;  021 399 701; 021 399 702
 
Podružnica Kaštela
adresa: Fuležina 1, Kaštel Stari
telefon: 021 230 944
 
Centar za socijalnu skrb Imotski
adresa: Bruna Bušića 6, Imotski
telefon:  021 841 421; 021 670 538; 091 2100 221
e-mail: kontakt@czss-imotski.hr
web: www.czss-imotski.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
rad sa strankama (svaki radni dan osim četvrtka): od 8 – 13 sati
 
Centar za socijalnu skrb Makarska
adresa: PTC “Sv. Nikola”, Ulica kipara Meštrovića 2a, Makarska
telefon: 021 611 544
e-mail: czss-makarska@st.t-com.hr
web: www.czss-makarska.hr
radno vrijeme: od 7 – 15 sati
rad sa strankama: pon, uto i pet od 8 – 12 sati; četvrtkom od 10 – 14 sati
 
Podružnica Vrgorac
adresa: Ul. A.G.Matoša 1, Vrgorac
telefon:  021 674 077 i 021 674 343
e-mail: czss-makarska@st.t-com.hr
radno vrijeme: od 7 – 15 sati
rad sa strankama: pon, uto i pet od 8 – 12 sati; četvrtkom od 10 – 14 sati
 
Centar za socijalnu skrb Omiš
adresa: Četvrt Ribnjak bb, Omiš
telefon: 021 864 470 i 021 864 420
e-mail: info@czss-omis.hr
web: www.czss-omis.hr
radno vrijeme: od 7 – 15 sati
prijem stranaka: pon, uto, čet od 8 do 11 sati; srijeda 8 do 11 i od 12 do 14 sati
 
Centar za socijalnu skrb Sinj
adresa: Žankova glavica 2, Sinj
telefon: 021 821 446
e-mail: korisnik075@mdomsp.hr
web: www.czss-sinj.hr
radno vrijeme: od 7 – 15 sati
prijem stranaka: pon, uto, sri od 7 do 12 sati, čet od 7,30 do 13,30 sati
 
Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar
adresa: M. Vodanovića 18, Supetar
telefon: 021 631 314 i  021 631 031
e-mail: korisnik005@mdomsp.hr
web: czss-brac-supetar.hr
radno vrijeme: od 07,00 – 15, 00 sati
prijem stranaka: pon, uto, čet, pet od 8 do 11,30 sati


Centar za socijalnu skrb Trogir
adresa: Hrvatskih mučenika 6, Trogir
telefon: 021 881 988 i 021 881 080
e-mail: korisnik083@mdomsp.hr
web: www.czss-trogir.hr
radno vrijeme: od 7 – 15 sati
prijem stranaka: pon, čet, pet od 8 do 11 sati; uto od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati