Požeško-slavonska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA „DELFIN“ - PAKRAC
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Požeško-slavonskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
adresa  Braće Radić 13, Pakrac (drugi kat, soba broj 15)
telefon: 034 411 780 i 098 161 7623
e-mail: delfin.zamir@gmail.com 
web: www.delfin-pakrac.com     
radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati    
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Stjepana Radića 3, Požega
telefon: 034 276 152
radno vrijeme: pon-pet 9-15 sati
Pakrac, Dom hrvatskih branitelja: ponedjeljak  16-18 sati;                           
Lipik, Prostorije HVIDR-e, M. Terezije 7: petak 16-18 sati.                              
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS POŽEGA
Podružnica Centra za socijalnu skrb Požega koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Matije Gupca 6, Požega
telefon: 034 276 162, 034 276-165
e–mail: mirjana.jugovic@socskrb.hr
web: www.czss-pozega.hr
 
REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU OSIJEK, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
Zavod za psihološku medicinu – Regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
telefon: 031 211 752
adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu/
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).
telefon: psiholog 034 311 578; 034 311 592
adresa: Županijska 9, Požega
e-mail: prevencija.ovisnosti@zjz-pozega.hr
web: http://www.zzjzosijek.hr/index.php?page=centar-za-zdravstvenu-zastitu-mentalnog-zdravlja-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-bolesti-ovisnosti
radno vrijeme: pon i čet od 12–20 sati; uto, sri i pet 7–15 sati
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Požega
adresa  Filipa Potrebice 2, Požega      
telefon: 034 273 807 
web: www.czss-pozega.hr
e-mail: czsspozega@czzs-pozega.hr


Centar za socijalnu skrb Pakrac
adresa  Petra Preradovića 1, Pakrac   
telefon: 034 411 546