Vukovarsko-srijemska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Lavoslava Ružičke 1, Vukovar   
            Glagoljaška 27a, Vinkovci
telefon Vukovar: 032 444 442, radno vrijeme: uto 15-17 sati i sri 17.30-19.30
telefon Vinkovci: 032 331 706, radno vrijeme: pon i čet 15.30-17.30 sati

OBITELJSKI CENTAR – CZSS VUKOVAR
Podružnica Centra za socijalnu skrb Vukovar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada, edukacije posvojitelja, te obiteljske medijacije, pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: A. Stepinca 45, Vukovar
telefon: 032 300 270 i 032 300 267
e-mail: korisnik096@mdomsp.hr
web: czss-vukovar.hr/obiteljski-centar/
radno vrijeme: pon od 7 – 18 sati; uto – pet od 7 do 15 sati
 
REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU OSIJEK, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
Zavod za psihološku medicinu – regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
telefon: 031 211 752
adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu
 
SIGURNA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
(B.a.B.e. – grupa za ženska ljudska prava)

Smještaj za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji; psihološko i pravno savjetovanje.
telefon: 032 414 910 i 098 982 46 41
besplatna linija: 0800 200 144
e-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr
web: www.babe.hr
 
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima, pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalnih usluga. Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka.
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006:
informiranje o pravima žrtava, oštećenika i svjedoka, pružanje emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima obitelji žrtava, upućivanje na relevantne institucije koje pružaju stručnu pomoć, pružanje različitih praktičnih informacija.
adresa: Ljudevita Gaja 12, Vukovar
telefon: 032 639 333 (Vukovar-sjedište);
166 006 - Nacionalni pozivni centar – radnim danom od 8-20 sati
e-mail: pzs@pzs.hr
web: www.pzs.hr
Referentni centar Vukovar: 032 639 333; e-mail: rfc.vukovar@gmail.com

UDRUGA ŽENA VUKOVAR
Osnaživanje žena i osvještavanja javnosti i institucija o svim oblicima nasilja nad ženama i pravima žena kroz edukaciju, istraživanja, suradnju i javni rad. Pružanje pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Rad s osobama treće dobi i poticanje lokalnog zapošljavanja žena. Izvaninstitucionalna potpora i ostvarivanje prava i socijalna uključenost žena. Prevencija nasilja i ovisnosti među mladima. 
adresa: Brune Bušića 74, Vukovar
telefon: 032 421 191 i 032 424 880 (radnim danom do 18 sati)
e-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr
web: www.udzvu.org
radno vrijeme: pon - pet od 8 do 16 sati
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja (Vinkovci)
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu i ostalima (nije potrebna uputnica). Izvanbolničko liječenje bolesti ovisnost, prevencija i očuvanje mentalnog zdravlja na cjelokupnoj populaciji.
telefon: 032 334 715;  fax: 032/334-714
adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
e-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr; info@zzjz-vsz.hr
web: www.zzjz-vsz.hr
radno vrijeme: pon i čet od 12 – 20 sati; utorak, srijeda i petak od 7 – 15 sati
Savjetovalište za djecu i mlade
telefon: 032 334 715 (dogovaranje termina telefonskim putem)
adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
e-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr
 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ


URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Besplatna pravna pomoć.
VUKOVAR
adresa: Županijska 11, Vukovar
telefon: 032 492 081; 032 492 085
e-mail: bpp@udu-vsz.hrbpp.vu@udu-vsz.hr; kontakti@udu-vsz.hr (za sve upite)
web: www.udu-vsz.hr/Bpp.htm
radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
rad sa strankama: radnim danom od 8 - 14 sati
VINKOVCI
adresa: Glagoljaška 27, Vinkovci
telefon: 032 344 000; 032 344 100     
e-mail: bpp.vk@udu-vsz.hrsilvana.mijatovic@udu-vsz.hrkontakti@udu-vsz.hr (za sve upite)
web: www.udu-vsz.hr/Bpp.htm
radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
rad sa strankama: radnim danom od 8 – 14 sati   
 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB


Centar za socijalnu skrb Vinkovci 
adresa: Glagoljaška 31 E, Vinkovci
telefon: 032 332 315
e-mail: korisnik088@mdomsp.hr
web: www.czss-vinkovci.hr 
radno vrijeme: radnim danom od 7,30 do 15,30 sati
radno vrijeme sa strankama: od pon do čet od 8 do 12 sati 
 
Centar za socijalnu skrb Vukovar 
adresa: Županijska 13, Vukovar
telefon: 032 450 920
e-mail: korisnik096@mdomsp.hr
web: czss-vukovar.hr 
radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati
radno vrijeme sa strankama: od pon do čet od 8 do 12 sati 
 
CZSS Vukovar - Podružnica Ilok
adresa: Strossmayerova 49, Ilok
telefon: 032 590 098
e-mail: korisnik096@mdomsp.hr
web: czss-vukovar.hr          
radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati
radno vrijeme sa strankama: od pon do čet od 8 do 12 sati 
 
Centar za socijalnu skrb Županja 
adresa: Dr. Franje Račkog 30c, Županja
telefon: 032 832 160
e-mail: korisnik111@mdomsp.hr
web: www.czsszupanja.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati
radno vrijeme sa strankama: od pon do čet od 8 do 13 sati