Bjelovarsko–bilogorska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Zagrebačka 1, Bjelovar
telefon: 043 211 651
radno vrijeme: pon od 15.30-19.30, uto, sri 16-19 sati
 
DELFIN - CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA „DELFIN“ - PAKRAC
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Požeško-slavonskoj i bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
adresa  Braće Radić 13, Pakrac (drugi kat, soba broj 15)
telefon: 034 411 780 i 098 161 7623
e-mail: delfin.zamir@gmail.com 
web: www.delfin-pakrac.com 
radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati     

HERA - UDRUGA „HERA“ KRIŽEVCI – ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
adresa: I.Z.Dijankovečkog 5, Križevci
SOS telefon za žrtve nasilja: 048 711 077 (8-20h)
savjetovalište: 048 271 335
e-mail: info@udruga-hera.info
web: www.udruga-hera.info
radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati; savjetovalište: pravno savjetovalište: srijedom: 15-17 sati, psihologinja i socijalna radnica: četvrtkom 10-12 i 17-19 sati


IRIS – UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽENA I DJECE ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA „IRIS“ Bjelovar
Pružanje socijalnih usluga smještajem žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar.
adresa: J.J.Strosssmayera 2, Bjelovar
telefon: 043 252 114 i 091 5067 009
e-mail: udruga.iris@gmail.com
web: www.iris-sigurnakucabjelovar.hr
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS BJELOVAR
Podružnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Masarykova 8, Bjelovar
telefon: 043 277 060
e-mail: obiteljski.centar@oc-bbz.hr  
web: http://www.oc-bbz.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati
 
NACIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU U ZAGREBU, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.
telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
e-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
web: http://www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju/#klinika-za-kirurgiju8ec8-cb59
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba
CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA KBC REBRO
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
telefon: 01 2376 335
radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti
Individualni savjetodavni rad s djecom, odraslima i obiteljima (sve dobne skupine, nije potrebna uputnica).
telefon: psiholog 043/247 244;  psihijatar 043/247-208; medicinska sestra 043/247-206
adresa: Matice hrvatske 15, Bjelovar
e-mail: mentalno.zdravlje@zzjz-bjelovar.hr
radno vrijeme: prethodno dogovoriti termin telefonom
web: www.zzjz-bjelovar.com.hr
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Bjelovar
adresa: J.J. Strossmayera 2, Bjelovar  
telefon: 043 247 260
e-mail: czss@bj.t-com.hr
web: www.czss-bjelovar.hr
radno vrijeme: 7-15 sati (pauza 10-10.30)
rad  sa strankama: ponedjeljak, srijeda, četvrtak 8-13 sati

Centar za socijalnu skrb Čazma
adresa: Trg čazmanskog kaptola 6, Čazma    
telefon: 043 771 020
e-mail: czsscazma@yahoo.com
web: www.czss-cazma.hr

Centar za socijalnu skrb Daruvar
adresa: Nikole Tesle 1/A, Daruvar          
telefon: 043 331 868; 043/331-083;043/440-128
e-mail: czss.daruvar@email.t-com.hr
web: www.czss-daruvar.hr
radno vrijeme: 7-15 sati (pauza 11.30-12 sati) 

Centar za socijalnu skrb  Grubišno Polje
adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje   
telefon: 043 485 179
e-mail: korisnik028@mdomsp.hr
radno vrijeme: 7.15 sati (pauza 10.30-11 sati)
 
Centar za socijalnu skrb Garešnica
adresa: Vladimira Nazora 13, Garešnica        
telefon: 043 531 189
Radno vrijeme: 7-15 sati
e-mail: czssgaresnica@yahoo.com
web: www.czss-garesnica.hr