Međimurska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna ili psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: A. Schulteissa 19, Čakovec
telefon: 040 395-018
radno vrijeme: ponedjeljak-srijeda, petak: 16:15-18:15 sati
 
NACIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU U ZAGREBU, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.
telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
e-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba
CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA KBC REBRO
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
telefon: 01 2376 335
radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS ČAKOVEC
Podružnica Centra za socijalnu skrb Čakovec- obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec  
telefon: 040 391 920
web: www.czss-ck.hr
 
SIGURNA KUĆA ČAKOVEC
Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
mob: 099 835 7335
e-mail: sigurna1kuca@gmail.com
web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 


UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
Ured Varaždin
adresa: Graberje 33, Varaždin
telefon: 095/116-0066
e-mail: varazdin@pzs.hr
web: www.pzs.hr
 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito saniranje mentalnih problema; savjetovanje kroz individualni rad, obiteljsko savjetovanje, psihoterapijski postupci, provođenje posebnih programa za rizičnu populaciju; savjetodavni rad i podrška obiteljima oboljelih osoba (nije potrebna uputnica).
telefon: 040 314 400, 040 314 401 – psiholog, 040 386 833 liječnik
adresa: I. G. Kovačića 1E, Čakovec
e-mail: berta.bacinger-klobucaric@zzjz-ck.hr, diana.djuric-uvodic@zzjz-ck.hr
web: www.zzjz-ck.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7-15, utorkom i srijedom 12-20 sati
 
ZORA – UDRUGA ZA NENASILJE I LJUDSKA PRAVA
Promicanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina; podizanje svijesti o  nenasilju; suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.
adresa: A.Schulteisa (ured br. 67. i 68), Čakovec
telefon: 040 395 344
e-mail: zora@udrugazora.hr
web: www.udrugazora.hr
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Čakovec
adresa: J. Gotovca 9, Čakovec
telefon: 040 391 920 
 web: www.czss-ck.hr
 
CZSS Čakovec - Podružnica Mursko Središće
adresa: Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće
telefon:040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695

CZSS Čakovec – Podružnica Prelog
adresa: Kralja Zvonimira 9, Prelog           
telefon: 040 646 572