Varaždinska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Pavlinska 8 (ulaz iz Preradovićeve), Varaždin
telefon: 042 321 131
radno vrijeme: pon, sri i čet 16-18 sati

KLUB ŽENA VARAŽDIN
SOS telefon za pomoć obitelji, djeci i mladeži; promicanje ljudskih prava; humanitarna pomoć.
adresa: Graberje 33/1, Varaždin
SOS telefon: 042/206-030
e-mail: tajnistvoklubazena@gmail.com
radno vrijeme: radnim danom 17-20 sati, subotom 16-19 sati
 
NACIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU U ZAGREBU, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.
telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
e-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba
CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA KBC REBRO
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
telefon: 01 2376 335
radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS VARAŽDIN
Podružnica Centra za socijalnu skrb Varaždin koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Julija Merlića 1a, Varaždin
telefon: 042 629 437
e-mail: sinisa.cesi@socskrb.hr, czss.varazdin@gmail.com

TIM ZA KRIZNA STANJA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Intervencije u slučajevima obiteljskog nasilja i pokušaja suicida, te drugih kriznih stanja; izlasci na teren po potrebi; savjetovalište.
telefon: 099 21 21 222 (0-24h)
dežurstvo-telefonska linija: 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
radno vrijeme savjetovališta: utorkom i četvrtkom 17-19 sati, pon od 17-19 u Studentskom domu u Varaždinu

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.
web: mrezapodrskeisuradnje.com
Ured Varaždin
adresa: Graberje 33, Varaždin
telefon: 095/116-0066
e-mail: varazdin@pzs.hr
web: www.pzs.hr
 
UTOČIŠTE SV. NIKOLA - DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja.
adresa: p.p.80, Varaždin 
tel/fax: 042 234 050
mob:  091 68 33 333 (0-24 sata)
e-mail: sv.nikola.varazdin@gmail.com
web: www.utociste-sveti-nikola.hr


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
telefon: 042 320 969;  fax: 042/320 066
adresa: Pavlinska 8, Varaždin
e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr
web: www.zzjzzv.hr/?gid=19&aid=32
radno vrijeme: pon, uto, sri i čet od 7–20 sati; petkom od 7–15 sati
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Varaždin
adresa: Nazorova 22, Varaždin
telefon: 042 303 900 
e-mail: info@czssvz.hr
web: www.czssvz.hr
 
Centar za socijalnu skrb Ivanec
adresa: Đure Arnolda 11, Ivanec           
telefon: 042 771 770 
e-mail: info@czss-ivanec.hr
web: www.czss-ivanec.hr
 
Centar za socijalnu skrb Ludbreg
adresa: Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg
telefon: 042 332 840
e-mail: korisnik046@mdomsp.hr
 
Centar za socijalnu skrb Novi Marof
adresa: Zagorska 28, Novi Marof          
telefon: 042 613 600 
web: www.czss-novi-marof.hr