Primorsko-goranska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Braće Monjac 5, Rijeka
telefon: 051 261 656
radno vrijeme: srijeda i petak  16-18 sati

CENTAR ZA PARTICIPACIJU ŽENA U DRUŠTVENOM ŽIVOTU 
Centar za pravno savjetovanje žena žrtava obiteljskog nasilja (telefonom i osobno uz prethodnu najavu); pravna, psihosocijalna pomoć, pomoć žrtvama seksualnog nasilja.
adresa: Šetalište Joakima Rakovca 33, (Hrvatska čitaonica Trsat), Rijeka
telefon: 051 315 020 (pon – pet 8-16 i prema potrebi)
SOS telefon: 095 315 0200 (0-24 sata) (krizno savjetovanje, besplatna pravna pomoć)
e-mail: centar-zena@hi.t-com.hr
web: www.stopnasiljunadzenama.blog.hr
 
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - MJESNO BRATSTVO TRSAT 
PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE ''RUŽE SV. FRANJE'' 
Psihološko savjetovalište, radno-okupaciona terapija, kreativne radionice, samo za korisnike prihvatilišta (korisnici prihvatilišta ne mogu biti ovisnici o različitim vrstama droga, te ovisnici o alkoholu)
adresa: Baštijanova 25a, 51 000 Rijeka  
tel/fax: 051 512 131
mob: 099 454 6920
e-mail: prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com 
web:  www.beskucnici-rijeka.org

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA
adresa  Trg republike hrvatske 2/II, pp 62, Rijeka
telefon: 051 333 699 (pon-pet  8-16 sati)
e-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com     
web: www.ck-rijeka.hr
 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB
Savjetovalište za obitelj, djecu i mladež (u Domu zdravlja Rab)
adresa:A. Ugalije 3, Rab
telefon: 051 724 264
e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.rab@ri.t-com.hr
 
CENTAR ZA ZDRAVO ODRASTANJE – IDEM I JA
Pomoć u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za ženska ljudska  prava u društvu. Psihoedukativne radionice, pomoć u učenju, individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad.
adresa:  Lošinjskih brodograditelja 33, Mali Lošinj
telefon: 051 233 295
e-mail: centar@zdravo.hr   idem@softhome.net
web: www.zdravo.hr
radno vrijeme: 9-19 sati

LEZBIJSKA ORGANIZACIJA RIJEKA „LORI“
Edukacija, pružanje podrške i osnaživanje LGBTIQ zajednice.
Besplatna individualna i grupna psihoterapija/savjetovanje, podrška po pitanju rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.
adresa: Janeza Trdine 7/IV, Rijeka
telefon: 051 212 186  savjetovalište: 091 493 4133
e-mail: loricure@yahoo.com  savjetovalište:lori.savjetovaliste@yahoo.com
web: www.lori.hr
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS RIJEKA
Podružnica Centra za socijalnu skrb Rijeka koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa:  Franje Čandeka 23 B, Rijeka
telefon: 051 338 526 (pon-pet 8-16 sati)
e-mail: oc-pgz@oc-pgz.hr
web: www.css-ri.hr/obiteljski-centar-pgz

OAZA – udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Prihvatilište,  programi zaštite beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevencija socijalne izolacije i rizičnih ponašanja.
adresa: Krešimirova 12, Rijeka
telefon: 051 337 400
             051 327 362 (prihvatilište 0-24 sata)
mob: 091 26 96 792
e-mail: info@udrugaoaza.hr
web: www.udrugaoaza.hr
radno vrijeme ureda: pon-pet  9-17 sati
 
PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ OPĆINE MATULJI (psihološko preventivno savjetovanje, psihološke radionice osnaživanja i smanjenja stresa) adresa  Trg M.Tita 11, Matulji
telefon: 051 274 114
mob: 091 570 56 66  (psiholog)
radno vrijeme: pon i sri 17-19h (naručivanje po potrebi)

REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU RIJEKA, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
telefon: 051 658 339
adresa: Cambierieva 15, Rijeka
e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/
radno vrijeme 8-16 sati
 
SOS RIJEKA – CENTAR ZA NENASILJE I LJUDSKA PRAVA
Pružanje besplatnog psihološkog i primarnog pravnog savjetovanja punoljetnim žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja; edukacija, prevencija.
adresa: Verdieva 11, Rijeka
telefon: 051 211 888
e-mail adresa za korisnike: pomoc@sos-rijeka.org
službeni e-mail: centar@sos-rijeka.org
web: www.sos-rijeka.org
radno vrijeme sa korisnicama: prema dogovoru, potrebno je prethodno nazvati i dogovoriti termin savjetovanja 
 
SOCIJALNA SAMOPOSLUGA „KRUH SV. ELIZABETE“ - FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED GOSPA LURDSKA
Pomoć u hrani, odjeći, obući i kućanskim potrepštinama ljudima u potrebi
adresa: Brajda 7, Rijeka (hrana)
adresa: Žabica 4, Rijeka (odjeća, obuća)
telefon:  097 63 63 946
e-mail: socijalna.samoposluga@gmail.com
 
SVEUČILIŠNI  SAVJETOVALIŠNI CENTAR
adresa:  Radmile Matejčić 3, Rijeka
Psihološko savjetovalište  telefon: 051 265 841, 051 265 842
 Ured za studente s invaliditetom   telefon: 051 265 844
 e-mail: ssc@ssc.uniri.hr
 web: ssc.uniri.hr/psihološko-savjetovalište
radno vrijeme 8,30-16,30

SV. ANA – CARITASOV DOM ZA ŽENE I DJECU – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; savjetovalište.  
adresa:  Osječka 84a, Rijeka
SOS telefon: 098 852 633 (0-24h)
telefon Doma: 051 672 607 i 051 678 137
telefon Savjetovališta: 051 211 146
e-mail: ravnatelj@sv-ana.com
web: www.sv-ana.com
 
TIĆ – DJEČJI DOM – JAVNA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
Javna ustanova socijalne skrbi. Savjetovalište – besplatni stručni tretman djece žrtava  zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja.
adresa:  Beli Kamik 11, Rijeka
telefon: 051 215 670
e-mail: tic@tic-za-djecu.hr
web: www.tic-za-djecu.hr
radno vrijeme: radnim danom od 8 do 19 sati

TERRA – UDRUGA KOJA SE BAVI PROBLEMATIKOM UZIMANJA DROGA I EDUKACIJAMA
Savjetovanje i tretman ovisnika o heroinu, prevencija razvoja ovisnosti, edukacije.
adresa: Uski prolaz 11, Rijeka; adresa savjetovališta: Krešimirova 12, Rijeka
SOS telefon: 098 368 7355
telefon: 051 337 400 i 051 323 715
e-mail: info@udrugaterra.hr
web: www.udrugaterra.hr
radno vrijeme savjetovališta: pon,sri i pet 9-16h, uto i čet 13-20h
 
U.Z.O.R. – UDRUGA ZA ZAŠTITU OBITELJI - RIJEKA
Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji; rad s kazneno prijavljenim mladima.         
adresa: Blaža Polića 2/1, Rijeka
telefon: 051 321 130
SOS linija (sklonište i savjetovalište): 0800 333 883 / mob. 099 502 7553
e-mail: sklonište@udruga-uzor-rijeka.hr; uzor@udruga-uzor-rijeka.hr
web: www.udruga-uzor-rijeka.hr           
 
URED DRŽAVNE UPRAVE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna pomoć
adresa: Riva 10, Rijeka, soba 340 i 333
telefon: 051 354 254, 051 354 339
web: www.udu-pgz.hr/besplatna.htm 
radno vrijeme: 8,30-14,00 h
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji. Psihološko savjetovalište za učenike i studente – psihodijagnostika, psihoterapija, individualni, obiteljski i grupni tretman (nije potrebna uputnica).
telefon psihijatrijska ambulanta: 051 327 160;  psihološko savjetovalište 051 335 920
adresa: Kalvarija 8, Rijeka
e-mail: centar.za.ovisnosti@zzjzpgz.hr
web: www.zzjzpgz.hr/index.php?show=psiholosko
radno vrijeme: radnim danom (rad u dvije smjene) 8-19:30 sati
 
Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
adresa: Firello la Guardia 23, Rijeka - (potrebna prethodna najava)
telefon: 051 321 551; 051 335 920;
e-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr
radno vrijeme: radnim danom od 8-20 sati
 
Savjetovalište Krk
Ksenija Petrović Ljubotina
Telefon: 051 335-920
 
Savjetovalište Lošinj
Kristina Božić, psiholog
Sanja Ćosić, psiholog
Telefon: 051 335 920
 
Savjetovalište Cres
Andrea Mataija Redžović, psiholog
Telefon: 051 335 920
 
Savjetovalište Delnice         
Daina Udovicich Corelli, psiholog
Telefon: 051 335 920
 
ZAŠTITA PRAVA
PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
adresa: Trpimirova 3/III, 51000 Rijeka
telefon:  051 311 121 i 051 311 110
e-mail:  info@dijete.hr
radno vrijeme:
-radno vrijeme savjetnica pravobraniteljice za djecu – samostalnih izvršiteljica u Rijeci
za primanje stranaka pon-pet 8 -16 h
-radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9-12 h
-uredovno radno vrijeme za individualni rad sa strankama, a prema prethodnom dogovoru utorkom i srijedom od 9-12 h; najave termina za individualni rad sa strankama primaju se svakog radnog dana od 9-12 na telefon 051/311-121 ili 051/311-110 i mobitel 099/211-2614
 
PUČKA PRAVOBRANITELJICA
Područni ured Rijeka
adresa: Korzo 2a/I, Rijeka
telefon: 051 689 735 i 051 689 736,
radno vrijeme za primanje stranaka: utorak, srijeda, četvrtak  9-12 h (nije potrebna prethodna najava)
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Rijeka
adresa: Laginjina 11/a, Rijeka   
telefon: 051 499 101
e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.rijeka@ri.t-com
web: www.css-ri.hr
 
CZSS Rijeka - Podružnica Vrbovsko
adresa: Dobra 6, Vrbovsko        
telefon:   051 440 434, 051 440 433, 051 440 432
e-mail: stanislava.hlavac@socskrb.hr

CZSS Rijeka – Podružnica Čabar
adresa: Trg K. Tomislava 9, Čabar       
telefon: 051 821 084
e-mail: dinka.briski@socskrb.hr
 
CZSS Rijeka - Podružnica Delnice
adresa: Trg 138. brigade hrv. vojske 4, Delnice         
telefon: 051 440 488 i 051 440 486
e-mail: silvana.cindrić@socskrb.hr
 
Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj
adresa: Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, Mali Lošinj 
telefon: 051 231 076
e-mail: bsepcic@socskrb.hr
ured na Cresu:
adresa: Creskog statuta 15, Cres
telefon: 051 571 527
radno vrijeme: (ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom 7-15 h, sa strankama od 8-11,30 )
           
Centar za socijalnu skrb Crikvenica
adresa: Gorica-Braće Cvetić 2, Crikvenica      
telefon: 051 784 270
e-mail:008@mdomsp.hr, (univerzalna mail adresa koja se odnosi i na Podružnicu Rab)
 
CZSS Crikvenica - Podružnica Rab
adresa: Palit 143/a, Rab   
telefon: 051 724 130, 051/725 943

Centar za socijalnu skrb Krk
adresa: Vršanska 21a, Krk    
telefon: 051 880 700
e-mail: centar.krk@ri.t-com.hr
 
Centar za socijalnu skrb Opatija
adresa: Stubište Baredine 10/I, Opatija           
telefon: 051 703 057 i 051 703 058
e-mail: czss.opatija@ri.t-com.hr
web: www.udu-pgz.hr/besplatna.htm