Sisačko-moslavačka županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Kralja Tomislava 5, Sisak
telefon: 044 543 033
radno vrijeme: pon-pet 16-19 sati

CENTAR ZA ŽENE ADELA
Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama obiteljskog nasilja; sigurna kuća i savjetovalište; SOS telefon.
adresa: S.S. Kranjčevića 6, Sisak
SOS telefon: 044 888 888 (0-24h)
e-mail: centar.za.zene.adela@sk.t-com.hr
web: www.centar-adela.org

DRUŠTVENI CENTAR KOSTAJNICA-MAJUR
Centar je namijenjen korisnicima s intelektualnim teškoćama i psihosocijalnim invaliditetom koji žive na području Pounja. Centar djeluje u okviru projekta Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.
adresa: Davorina Trstenjaka 33, Majur telefon 097 747 8574
radno vrijeme: pon, uto i srijeda 9-15 sati
e-mail: info@rctzg.hr
 
IKS - UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIKE, KULTURE  I  SUŽIVOTA
Udruga za razvoj civilnog društva, socijalno poduzetništvo i zapošljavanje, volonterski rad, građanski centar za pomoć marginaliziranim ili osjetljivim društvenim skupinama.
adresa: Turkulinova 9, Petrinja
telefon: 044 814 562
e-mail: iks@udrugaiks.hr, evs@udrugaiks.hr, volonteri@udrugaiks.hr
radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati
web: www.udrugaiks.hr
 
NACIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU U ZAGREBU, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.
telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
e-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba
CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA KBC REBRO
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
telefon: 01 2376 335
radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)
 
OBITELJSKI CENTAR – CZSS SISAK
Podružnica Centra za socijalnu skrb Sisak koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Ivana Meštrovića 21, Sisak
telefon:  044 515 700
e-mail: korisnik076@mdomsp.hr
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
telefon: 044 567 161;    fax: 044 567 161
adresa: Ulica kralja Tomislava 1, Sisak
e-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr
web: zzjz-sk.hr/site/odsjek-za-mentalno-zdravlje-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-ovisnosti.html
radno vrijeme: pon i sri 12-20 sati; uto, čet i pet 7-15 sati
 
Odsjek djeluje na sljedećim adresama:
Sisak, Ulica kralja Tomislava 1
tel. 044 567 161
mob. 098 587 235
e-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr
radno vrijeme: pon do sri od 7-20 sati; čet i pet od 7 do 15 sati
Kutina, Antuna Gustava Matoša 44
tel: 044 630 171
mob: 098587 235
e-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr
radno vrijeme: utorak od 10-16 sati
Novska, Zagrebačka 6
mob. 098 587 235
e-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr
radno vrijeme: četvrtak od 10-16 sati
 
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK
Pružanje pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih i građanskih prava, pružanje besplatnih pravnih savjeta i relevantnih informacija, zaštita manjina, poticanje međuetničke i međureligijske suradnje;
adresa: Stjepana i Antuna Radića 6/5, Sisak (područni uredi: Hrvatska Kostajnica,  Dvor, Krnjak, Vrginmost, Glina, Topusko, Vojnić)
telefon: 044 571 752
besplatni pravni telefon: 0800 200 098
e-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr   
web: www.crpsisak.hr  
radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8-16, rad sa strankama: od 9-13, četvrtkom: primanje stranaka sa odvjetnikom: 14-18h
URED DRŽAVNE UPRAVE U Sisačko-moslavačkoj županiji
Služba za zajedničke poslove, Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć
Besplatna pravna pomoć.
adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
telefon: 044 500 016 i 044 500 013
e-mail: silvija.bionda.vukovic@udu-smz.hr
web: www.udu-smz.hr  
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Sisak
adresa: Ivana Meštrovića 21, Sisak      
telefon: 044 515 700 
web: www.czss-sisak.hr
e-mail: korisnik076@mdomsp.hr

Centar za socijalnu skrb Glina
adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina       
telefon: 044 811 660 
e-mail: czss.glina@gmail.com
web: www.czss-glina.hr

CZSS Glina - Podružnica Topusko
adresa: Trg bana J. Jelačića 14, Topusko       
telefon: 044 885 043
e-mail: czss.topusko@gmail.com

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
adresa: Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica           
telefon: 044 851 185 
e-mail: korisnik039@mdomspm.hr
web: www.czsshk.hr
 
CZSS Hrvatska Kostajnica – Podružnica Dvor
adresa: Antuna i Stjepana Radića 25, Dvor
telefon: 044 871 130
e-mail: korisnik021@mdomsp.hr
web: www.czsshk.hr/page/podruznica-dvor

Centar za socijalnu skrb Kutina
adresa: Stjepana Radića 7a, Kutina     
telefon: 044 683 603 i  044 683 591 
e-mail: info@czss-kutina.hr      
web: www.czss-kutina.hr
 
Centar za socijalnu skrb Novska
adresa: Tina Ujevića 1a, Novska           
telefon: 044 600 672 
e-mail: czss.novska@hi.t-com.hr
web: www.czssn.hr

Centar za socijalnu skrb Petrinja
adresa: Ulica Artura Turkulina 35, Petrinja            
telefon: 044 815 272, 044/815-448
e-mail: centar@czss-petrinja.hr
web: czss-petrinja.hr