Osječko-baranjska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK
Besplatna pravna pomoć, promocija i zaštita ljudskih prava, izgradnja mira, suočavanje s prošlošću.
adresa: Trg A. Šenoe 1, Osijek
telefon: 031 206 886
e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr
web: www.centar-za-mir.hr 
radno vrijeme: 8-16 sati 
Centar za mir – Osijek, Trg A. Šenoe 1, svakog radnog dana od 8-16 sati
Mirovna grupa Oaza, Beli Manastir, J. Antala 3, srijedom od 9-12 sati
Crveni križ Darda, Sv. I. Krstitelja 116a, svaki radni dan od 7-15 sati, telefon: 031/740-750

CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU
Zaštita prava djece i mladih te pružanje stručne pomoći i podrške kroz informiranje, edukaciju, savjetovanje te senzibilizaciju javnosti za probleme djece i mladih.
adresa: J.J. Strossmayera 1/I, 31000 Osijek
telefon: 031 272 943
e-mail: info@cnzd.org
web: www.cnzd.org 
radno vrijeme: radnim danom 8-19 sati; ljetno radno vrijeme 7-15 sati
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Bartula Kašića 2a, Osijek
telefon: 031 208 225, 031 293 382, 031 291 258
radno vrijeme:  pon 15-17 sati; utorak 16-18 sati, sri 15,30-17,30
 
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK
Profesionalna rehabilitacija i orijentacija osoba s invaliditetom, obrazovanje odraslih, psihosocijalna pomoć; ostale djelatnosti socijalne skrbi.  
adresa: T. Smičiklasa 2, Osijek
telefon: 031 208 308
e-mail: cpr@cpr.hr
web: www.cpr.hr
radno vrijeme: radnim danom od 7:30 do 15:30 sati 
Odjel socijalnih usluga
Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja (putem nadležnog CZSS); online savjetovalište (web obrazac na www.skloniste-osijek.com/online-savjetovaliste-2)
adresa: p.p. 727, Osijek
e-mail: skloniste.osijek@gmail.com
web: www.skloniste-osijek.com

DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ SUNCE
Savjetovalište za psihološku pomoć – savjetovanje putem telefona ili osobnim dolaskom uz prethodnu najavu.
telefon: 031 368 888
e-mail: sunce@os.t-com.hr
web: dppsunce.hr
radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 16 do 19 sati
 
IZVOR – ŽENSKA UDRUGA
Besplatna pravna pomoć i psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.
SOS linija za žrtve nasilja: 0800 200 151 (radnim danom od 9 - 15 sati)
telefon: 031 290 433
Pravno savjetovalište: Ured Tenja, Vlatka Mačeka 20 (pon - čet 9-13 sati)
                                  Ured Osijek, Prostor UGSO, pothodnik (sri od 9 do 15 sati)
Ured Klisa, Vukovarska 48 (uto 08– 10 sati)
Ured Sarvaš, Osječka 64 (uto 10:30 – 12:30 sati)
e-mail: zenska.udruga.izvor@gmail.com
web: www.zenska-udruga-izvor.hr
 
MSVIJET – MEDIJACIJSKI CENTAR
Edukacija; medijacija prilikom rješavanja sukoba i problema( mogućnost i individualnog savjetovanja); prevencija nasilja među djecom.
adresa: Cvjetkova 32, Osijek
telefon: 095 8375 271, svaki radni dan od 9-17 sati
e-mail: medijacija@medijacija.net
web: www.medijacija.net
 
REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU OSIJEK, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
Zavod za psihološku medicinu – Regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
telefon: 031 211 752
adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
web: http://www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu/

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima, pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalnih usluga. Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka.
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006:
informiranje o pravima žrtava, oštećenika i svjedoka, pružanje emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima obitelji žrtava, upućivanje na relevantne institucije koje pružaju stručnu pomoć, pružanje različitih praktičnih informacija.
adresa: Ljudevita Gaja 12, Vukovar
telefon: 032 639 333 (Vukovar-sjedište);
 166 006 - Nacionalni pozivni centar – radnim danom od 8-20 sati
e-mail: pzs@pzs.hr
web: www.pzs.hr
Referentni centar Osijek: 031 779 419; e-mail: rfc.osijek@gmail.com
 
URED DRŽAVNE UPRAVE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna pomoć
adresa: Županijska 4, Osijek
telefon: Osijek: 031 221 395 i 031 221 361
             Donji Miholjac: 031 630 197
web: www.udu-obz.hr


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Služba za prevenciju liječenje ovisnosti
Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje  ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince djecu i obitelji (nije potrebna uputnica),
telefon: 031 304 455; 031 304 253 i 031 304 237; fax 031 304 238
adresa: Drinska 8, Osijek
e-mail: antinarcotic.centre@os.t-com.hr
web: http://www.zzjzosijek.hr/index.php?page=centar-za-zdravstvenu-zastitu-mentalnog-zdravlja-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-bolesti-ovisnosti
radno vrijeme: pon, uto, sri i pet od 7–15 sati; čet od 12–20 sati
 
ZAŠTITA PRAVA
PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
adresa: Šetalište Petra Preradovića 7/I, Osijek
telefon: 031 213 098 i 031 213 072
e-mail: info@dijete.hr 
web: www.dijete.hr
 
PUČKA PRAVOBRANITELJICA
adresa: Hrvatske Republike 19 (prvi kat), Osijek
telefon:  031 628 054
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Osijek 
adresa: I. Gundulića 22, Osijek
telefon: 031 212 400
web: www.czss-osijek.hr
 
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir 
adresa: Kralja Tomislava 37, Beli Manastir
telefon: 031 705 155
web: czssbm@email.t-com.hr

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac 
adresa: Vukovarska 7, Donji Miholjac
telefon: 031 631 525
e-mail: czss.dm@os.t-com.hr

Centar za socijalnu skrb Đakovo 
adresa: P. Preradovića 2a, Đakovo 
telefon: 031 813 331
e-mail: czss.djakovo@os.htnet.hr


Centar za socijalnu skrb Našice 
adresa: Antuna Mihanovića 3, Našice
telefon: 031/613-411, 617-191 i 617-589
e-mail:  czssnasice@gmail.com

Centar za socijalnu skrb Valpovo 
adresa: Matije Gupca 11, Valpovo
telefon: 031 651 920
e-mail: czssvalpovo@gmail.com