Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH

UP.04.1.1.06.0003
 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Partner: Državna škola za javnu upravu
 
Sustav upravljanja kvalitetom (CAF – Common Assessment Framework) je formalizirani sustav koji dokumentira procese, postupke i odgovornosti za postizanje politika i ciljeva kvalitete, odnosno ima za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa, smanjenje troškova, bolje upravljanje ljudskim potencijalima te kontinuirano podizanje učinkovitosti tijela javne uprave.
 
Opći je cilj projekta povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. Aktivnosti predviđene za ostvarenje tog cilja jesu razviti mehanizme i alate za osiguravanje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika, izgraditi IT sustav (https://kvaliteta.gov.hr)  za potporu upravljanju sustavom kvalitete u javnoj upravi te razviti kompetencije zaposlenika javne uprave za upravljanje kvalitetom.

 
Ukupna vrijednost projekta: 40.524.202,55 HRK (5.378.485,97 EUR)
Bespovratna sredstva: 40.524.202,55 HRK (5.378.485,97 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. veljače 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 20.2.2018. – 20.6.2023.
Poveznica za prijavu sudjelovanja tijela javne uprave u projektu:  https://e-upitnik.gov.hr/index.php/823647/lang-hr

 
Kontakt-osoba za više informacija: Tomislav Mičetić, kvaliteta@mpu.hr
www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  
  

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

Dokumenti