Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike HrvatskeUP.04.1.2.04.0001

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete funkcioniranja zemljišnoknjižne administracije.
Projekt je usmjeren na digitalizaciju ručno vođenih zemljišnih knjiga, čime će se poboljšati učinkovitost i ubrzati poslovni procesi u zemljišnoknjižnim odjelima.
Skeniranjem preostalih ručno vođenih zemljišnih knjiga uspostavit će se Digitalna arhiva na
razini cijele Republike Hrvatske, te doprinijeti racionalizaciji i uštedi troškova, uštedi prostora i ljudskih resursa te ubrzanju poslovanja sudova.
Ciljanu skupinu čine djelatnici u pravosudnim tijelima Ministarstva pravosuđa i uprave (zemljišnoknjižnim odjelima).
 
Ukupna vrijednost projekta: 37.887.200,00 HRK (5.028.495,59 EUR)
Bespovratna sredstva: 37.887.200,00 HRK (5.028.495,59 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 13. prosinca 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 13.12.2018. – 13.05.2023.
 
Kontakt-osoba za više informacija: razvoj@mpu.hr
                                            
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost  Ministarstva pravosuđa i uprave