Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave

Slika /dokumenti/Optimizacija sustava lokalne samouprave/MPU-samouprava_banner_970x250_03[2].jpg
UP.04.1.1.20.0001
 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt je Ministarstva pravosuđa i uprave kojim će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućiti učinkovitije obavljanje poslova iz njihova djelokruga, što će u konačnici rezultirati povećanjem kvalitete javnih usluga koje se pružaju građanima u jedinicama.
 
Opće raširen pristup javnog mnijenja kada je riječ o veličini, brojnosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave najčešće se svodi na dovođenje u pitanje opsega, broja i snage jedinica bez objektivnih činjenica.
 
Provedbom Projekta uspostavit će se središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja će omogućiti prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te podataka o poslovima koji se obavljaju u jedinicama. Na osnovi tih podataka provest će se utvrđivanje i analiza odabranih indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ponajprije administrativnih i financijskih, ali i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihova zakonom utvrđenog djelokruga. Temeljem analiziranih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradit će se katalog poslova koje jedinice obavljaju i mogu obavljati te će se formirati kategorije jedinica s obzirom na poslove koje obavljaju.
 
Opći je cilj Projekta unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave kroz optimizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Ukupna vrijednost Projekta: 20.076.342,14 HRK (2.664.588,51 EUR) 
Bespovratna sredstva: 20.076.342,14 HRK (2.664.588,51 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 11. prosinca 2018.
Razdoblje provedbe Projekta:  11. prosinca 2018. - 11. travnja 2023.

Kontakt-osoba za više informacija: jlprs@mpu.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave.