Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima
UP.04.1.2.05.0001
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Opći cilj projekta je podizanje kvalitete rada službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima.
Projekt je usmjeren na razvoj i jačanje ljudskih potencijala, koje će se provesti na tri važne razine: unaprjeđenje poslovnih procesa, jačanje profesionalnih kompetencija te osnaživanje službenika i povećanja njihove sigurnosti.
Ukupna vrijednost projekta: 9.172.920,00 HRK
Bespovratna sredstva: 9.172.920,00 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 26. srpnja 2019.
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (26. srpnja 2019.- 26. srpnja 2021.)
Kontakt - osoba za više informacija: Lara Mađar, Lara.Madar@mpu.hr
 
www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave