e-Sudski registar – faza 2

    

KK.02.2.1.01.0019
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Cilj projekta e-Sudski registar  - faza 2 je nadogradnja Sudskog registra radi uvođenja nove e-usluge kojom će se poboljšati i pojednostavniti komuniciranje gospodarskih subjekata sa sudovima, posebno u području osnivanja drugih oblika trgovačkih društava za koje još nije omogućeno elektronsko osnivanje.
Ukupna vrijednost projekta: 1.456.310,31 EUR (10.972.570,00 HRK)
EU sufinanciranje: 1.236.285,62 EUR (9.314.794,00 HRK)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 7. studenoga 2019.
Razdoblje provedbe projekta: 2. svibnja 2020. do 30. studenoga 2023.
Kontakt osoba i e-mail: razvoj@mpu.hr
Za više informacija:  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave