Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj

      

UP.04.1.2.06.0001
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Partner: Pravosudna akademija
Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete rada i nastavak modernizacije poslovanja pravosudnog sustava. Projekt je usmjeren na daljnje unaprjeđenje korištenja IT tehnologija u pravosuđu te na unaprjeđenje kompetencija i znanja službenika i pravosudnih dužnosnika.
Ciljanu skupinu čine suci, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika, službenici i namještenici u pravosudnim i kaznenim tijelima Ministarstva pravosuđa i uprave, probacijskim uredima te drugi službenici Ministarstva pravosuđa i uprave te sudovi i državna odvjetništva.
Ukupna vrijednost projekta: 48.700.529,84 HRK (6.463.671,09 EUR)
Bespovratna sredstva: 48.700.529,84 HRK (6.463.671,09 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 22. prosinca 2020.
Razdoblje provedbe projekta: 01.6.2020. – 31.5.2023.
Kontakt-osoba za više informacija:  Mirela Bilić, mirela.bilic@mpu.hr   
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost  Ministarstva pravosuđa i uprave