Tehnička pomoć

„MU – Tehnička pomoć OPULJP, KI“UP.05.1.2.02.0001

Korisnik: Ministarstvo uprave
 
Opći je cilj projekta priprema projektne i natječajne dokumentacije nužne za realizaciju prijave planiranih operacija na Pozive tijelima za dostavu prijedloga operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava.
 
Ukupna vrijednost projekta: 2.261.000,00 HRK
Bespovratna sredstva: 2.261.000,00 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 6. srpanj 2017.
Razdoblje provedbe projekta: 6.07.2017. – 31.12.2020.
 
Kontakt-osoba za više informacija: Nataša Margetić, natasa.margetic@mpu.hr
www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost  Ministarstva pravosuđa i uprave