Kontakti organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć na teritoriju Republike Hrvatske

 
116 006
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 
svaki dan 0 - 24 h
116 000
Nacionalni broj za prijavu nestale djece
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
svaki dan 0 - 24 h
116 111
Hrabri telefon za djecu
radnim danom 9 - 20 h
0800 0800
Hrabri telefon za roditelje
radnim danom 9 - 20 h
0800 77 99
SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima
svaki dan 10 - 18 h
116 016
Žensko savjetovalište za žrtve nasilja
Autonomna ženska kuća Zagreb
radnim danom 10 - 17 h
0800 655 222
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska pomoć sada
svaki dan 0 - 24 h
01 4663 666
0800 200 144
Besplatna pravna pomoć i besplatno psihološko savjetovanje žrtvama nasilja u obitelji 
B.a.B.e.
radnim danom 8 - 17 h
01 6119 444
Centar za žrtve seksualnog nasilja
Ženska soba
radnim danom 10 - 17 h
01 48 28 888
Psihološka pomoć
Psihološki centar TESA
radnim danom 10 - 22 h
01 48 33 888
Plavi telefon
radnim danom 9 - 21 h
01 4811 320
097 6529 891  
097 6529 892
097 6529 902
Besplatna pravna pomoć
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
radnim danom 10 - 12,
sri i čet 17 - 19 h
01 2376 335
Centar za krizna stanja i prevenciju suicida
KBC Zagreb
svaki dan 0 - 24 h
 

*detaljnije informacije o navedenim organizacijama i popis ostalih državnih institucija, ustanova, službi i organizacija civilnog društva koje djeluju na području RH nalaze se u popisu udruga i državnih ustanova Grada Zagreba i Zagrebačke županije te ostalih  županija