Načini provedbe inspekcijskog nadzora

Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti te postupa po predstavkama građana.
 
Upravni inspektor u provedbi nadzora samostalan je u radu.
 
  • Neposredni inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadziranom tijelu, kao i u uvjete i način rada nadziranog tijela, u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije, a iznimno izvan godišnjeg plana rada;
 
  • Posredni inspekcijski nadzor  provodi se izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.
 

Postupak inspekcijskog nadzora je neupravni postupak koji se pokreće po službenoj dužnosti, a o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela sastavlja se zapisnik kojim se izriču zakonom predviđene mjere.
 
Kontrola izvršenja izrečenih mjera obavlja se posredno (pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera) te po potrebi neposredno.