Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti stupio je na snagu 23. travnja 2022. Tim se zakonom nacionalno zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom EU jer se njime u hrvatski pravni poredak transponirala Direktiva(EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Europske unije.

Novim je zakonom prošireno područje njegove primjene na pravnu stečevinu Europske unije, predviđena su dodatna unaprjeđenja sustava prijave odnosno javnog razotkrivanja nepravilnosti po uzoru na Direktivu, ojačana je zaštita prijavitelja nepravilnosti kao i povezanih osoba, povjerljivih osoba i njenih zamjenika te je poboljšan mehanizam prekršajnog sankcioniranja.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa

Podsjetnik za primjenu za poslodavce, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti