Zaštita prijavitelja nepravilnosti

U Ustavu Republike Hrvatske (NN, br. 85/10 - pročišćeni tekst i NN, br. 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), sadržane su odredbe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao što su pravo na pristup informacijama, sloboda mišljenja i izražavanja misli te vladavina prava. Pravo na prijavljivanje nepravilnosti proizlazi upravo iz tih prava.