Projekti

IPA 2007  "Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije"

Ciljevi projekta:
  • podrška organizaciji i radu Sektora za suzbijanje korupcije unutar Ministarstva pravosuđa;
  • provođenje antikorupcijske kampanje;
  • organiziranje okruglih stolova za državne službenike, službenike u lokalnoj samoupravi i predstavnike nevladinih udruga te organiziranje radionica za novinare;
  • stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije;
  • Internet/Intranet povezanost koja će omogućiti pristup i razmjenu informacija između svih sudionika uključenih u borbu protiv korupcije kao i edukacija krajnjih korisnika;
  • nabava IT i multimedijalne opreme.
Ukupna vrijednost projekta:  2,235,000 EUR
Broj ugovora: 3
Twinning: 800,000 EUR (u provedbi od travnja 2010. godine do siječnja 2012. godine)
Nabava opreme: 250,000 EUR (tijekom 2010. godine)
Tehnička pomoć: 1,000,000 EUR (PR kampanja: u provedbi od ožujka 2010. do veljače 2012.); 500,000 EUR (središnja baza podataka: u provedbi od ožujka 2010. do veljače 2011.)

(Izvor: https://mpudt.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija/ipa-2007-jacanje-medjuagencijske-suradnje-u-borbi-protiv-korupcije/9637)
 


Projekt u okviru potpore SRSP 2017.-2020. - Raising awareness and standards of fighting bribery in international business transactions