Institucionalni okvir u području borbe protiv korupcije

Antikorupcijski mehanizam u Republici Hrvatskoj

Odgovarajući i učinkovit institucionalni okvir od presudne je važnosti za uspješno suzbijanje korupcije.

On podrazumijeva odgovarajuću koordinaciju i suradnju relevantnih institucija koje provode antikorupcijsku politiku i njihovo učinkovito nadziranje.

Republika Hrvatska je u okviru provedbe prethodnih strateških razdoblja prepoznala potrebu i osnovala tijela tzv. antikorupcijskog mehanizma, koja djeluju na području određivanja strateške politike, represije i prevencije korupcije te nadzora provedbe nacionalnih antikorupcijskih akata planiranja.