Što ako se ne može vjerovati da će povjerljiva osoba moći zaštititi njegov identitet ili ako povjerljiva osoba nije imenovana?

U tom slučaju postoji mogućnost prijave nepravilnosti pučkom pravobranitelju. Ukoliko prijavitelj nepravilnosti podnese prijavu pučkom pravobranitelju, pučki je pravobranitelj ispituje te prosljeđuje prijavu tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave na daljnji postupak. Pučki pravobranitelj je također dužan čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti.