Usklađivanje sa zakonom uspostavom unutarnjeg kanala za prijavljivanje nepravilnosti

Poslodavac koji zapošljava barem 50 osoba dužan je donijeti opći akt internog karaktera kojim će detaljnije propisati postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u roku od šest mjeseci te imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.