Upravljanje zemljišnim podacima

        

KK.02.2.1.01.0009
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Partner: Državna geodetska uprava
Cilj projekta je uspostava sustava za upravljanje zemljišnim podacima koji će osigurati učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave (Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave) kao pružatelja podataka (tj. servisa) te ostalih definiranih korisnika. Uspostava interoperabilnog sustava za upravljanje zemljišnim podacima osnovna je pretpostavka za ubrzavanje ekonomske aktivnosti u gospodarstvu.
Ukupna vrijednost projekta: 21.925.880,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 18.631.898,00 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 10. listopada 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 29. listopada 2018. - 29. lipnja 2021.
Kontakt osoba i e-mail: razvoj@mpu.hr
Za više informacija o EU fondovima:  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave