EU Projekti

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/shutterstock_19921585_cr.jpg
Tijekom programskog razdoblja 2014. –  2020. Ministarstvo pravosuđa i uprave ugovorilo je 15 projekata ukupne vrijednosti oko 320 milijuna kn koji se sufinanciraju sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima iz Europskog socijalnog fonda podržana je provedba devet projekata dok je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. podržana provedba šest projekta.
 
Ciljevi i aktivnosti svakog projekta usklađeni su s mjerama i ciljevima Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020., Strategijom e-Hrvatska 2020., Strategijom razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018. godine, Strategijom za europsko e-pravosuđe 2014.–2018., Strategijom za europsko e-pravosuđe 2014.-2020., Strateškim planom Ministarstva pravosuđa za razdoblje 2018.-2020., Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine te Akcijskim planom za provedbu Strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa za razdoblje 2013-2018. te predstavljaju sveobuhvatni strateški okvir za razvoj pravosuđa i javne uprave sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života građana u Republici Hrvatskoj, jačanja povjerenja građana u pravosudni sustav, transparentnost postupaka, jačanja kompetencija državnih i javnih službenika, podizanja kvalitete pravosuđa i javne uprave te pružanja visokokvalitetnih elektroničkih javnih usluga.

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr