Uspostava baze podataka kaznenih sudova radi lakše razmjene obrazaca i dokumenata s pravosudnim tijelima Europske unije nadležnim za postupanje temeljem europskog istražnog naloga (CCDB)

Program za pravosuđe 2014-2020

 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Ukratko o projektu: U sklopu projekta uspostave baze podataka kaznenih sudova (Criminal Court Database  – CCDB), pokrenutom i iniciranom na razini EU od strane Ministarstva pravosuđa Austrije, predviđeno je prikupljanje kontakt podataka o svim pravosudnim tijelima država članicama i ujedno državama partnerima u projektu, nadležnima u postupcima vezanim uz izdavanje europskog istražnog naloga sukladno odredbama Direktive Europskog parlamenta  i Vijeća, br. 2014/41/EU od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima, uključujući pripremu baze podataka za kaznene postupke temeljem primjene drugih EU instrumenata u području primjene pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Ukupna vrijednost projekta: 46.813,57 €

Sredstva darovnice: 42.132,21 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.2.2021. - 31.7.2022. (18 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mai: Ivana Baković, Ivana.Bakovic@mpu.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just