Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima zajamčenima direktivom o žrtvama (ARVID)

Program za pravosuđe 2014-2020


 
Korisnik: koordinator projekta je Hrvatski pravni centar 

Partneri: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (RH), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (RH), Mirovni institut (RS) i Udruga Altra (RS). Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije je pružilo potporu projektu.

Ukratko o projektu: namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Rezultati istraživanja će poslužiti za: (a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe; te (b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o zaštiti  žrtava  2012/29/EU.

Ukupna vrijednost projekta: 204.428,85 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2020. - 30.6.2021. (18 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail: Heidi Eterović, hpc@hpc.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just