Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima (CRO STRENN)

      

Projekt se sufinancira iz
Programa za pravosuđe
       Europske unije


Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Cilj projekta: jačanje nacionalne mreže kontakt točaka EJN-a (European Judicial Network). Metodologija planirana u projektu uglavnom je orijentirana na obuku, praktična je i interaktivna.
U okviru projekta će se provesti sljedeće aktivnosti:

  • Tri sastanka nacionalnih kontaktnih točaka i praktičara u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
Sastanci će služiti kao mjesto za razmjenu najboljih praksi i identificiranje problema u svakodnevnom radu.
 
  • Osam radionica
Radionice će se organizirati za suce ili tužitelje (uključujući kontakt točke EJN-a) s temama koje su identificirane kao najrelevantnije za praktičare u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
 
  • Ažurirati će se odjeljak Fiches Belges na internetskoj stranici EJN-a
Fiches Belges je alat na internatskoj stranici EJN-a koji pruža praktične informacije o određenim vrstama mjera obuhvaćenih pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima.
 
  • Izradit će se Priručnik o korištenju stranice EJN
Internetska stranica EJN-a jedan je od najvažnijih i najposjećenijih portala u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Kako bi se praktičarima olakšalo snalaženje na stranici, planira se izrada kratkog korisničkog priručnika, s posebnim dijelom posvećenim kontakt točkama EJN-a.
 
  • Održati će se tečaj engleskog jezika.
Cilj tečaja je usavršavanje engleskog jezika sudaca i tužitelja vezano uz jezične i stručne termine iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.
 
Ukupna vrijednost projekta: 149.031,74 €
Sredstva darovnice: 132.002,32 €
Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2022. - 31.12.2023. (24 mjeseca)
Kontakt osoba i e-mail: Bojan Ernjaković, bojan.ernjakovic@mpu.hr