Jačanje hrvatske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (CRONET 2)

Program za pravosuđe 2014-2020

 
 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Cilj projekta: jačanje nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima. Projekt se nastavlja na projekt EJN-CRONET koji je započeo 2019. te trajao do kraja 2020. kojem je cilj bio uspostavljanje Nacionalne pravosudne mreže.

Ukratko o projektu: Projekt je namijenjen pravnim stručnjacima, sucima, javnim bilježnicima, središnjim tijelima i građanima EU budući da je njegov glavni cilj doprinijeti pravilnoj i efikasnoj primjeni pravne stečevine EU.

Ukupna vrijednost projekta: 89.922,80 €

Sredstva darovnice: 80.930,52 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2021. - 31.12.2022. (24 mjeseca)

Kontakt osoba i e-mail: Tina Jelčić, Tina.Jelcic@mpu.hr
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just