Poboljšanje svijesti dionika i resursa za podršku žrtvama zločina iz mržnje (EStAR)

Program o pravima, jednakosti i građanstvu (2014-2020)

 
 
 
Korisnik: nositelji projekta su ODIHR i VBRG (organizacija iz Njemačke koja se bavi zaštitom žrtva zločina iz mržnje) u suradnji s predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva iz 41 države članove EU uključujući još i druge države koje nisu članice EU. Financiranje projekta osiguravaju Komisija EU-a iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014.-2020.) i Savezna vlada SR Njemačke.  

Ukratko o projektu: Projekt je fokusiran na prava i potrebe žrtava, izradu alata za poboljšanje sustava zaštite i službi podrške za žrtve zločina iz mržnje te izgradnju kapaciteta službi. Ciljevi projekta su podizanje svijesti kod stručnjaka i praktičara koji se bave podrškom žrtvama i područjem kaznenog prava vezano za standarde i dobre prakse postupanja u slučajevima zločina iz mržnje, informirati i poticati razvoj strukturnih okvira za suradnju u svrhu zaštite i podrške žrtvama zločina iz mržnje, osigurati  alate za razvoj kapaciteta kaznenopravnog sustava i sustava podrške žrtvama, uključujući i organizacije civilnog društva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.045.387,00 € 

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2020. - 31.12.2021. (24 mjeseca)

Kontakt osoba i e-mail: Nikica Hamer Vidmar, Nikica.HamerVidmar@mpu.hr
                                       (Jane E. Lawson, Jane.Lawson@odihr.pl, EStAR@odihr.pl)

https://www.osce.org/odihr/hate-crime-victim-support