Raspored ispita, ispitivači i slušanje

Ispitivači

OPĆI DIO

Ustavno ustrojstvo i sustav pravosuđa Opći upravni postupak i upravni sporovi
i službenički odnosi
Unutarnje poslovanje pravosudnih tijela
i sudske pristojbe
mr.sc. Zlatko Hamarić Nikolina Milić Diana Preglej
Marinka Jelić Renata Sokolaj Zdravko Jambrović
Edita Brkić   Snježana Frković
(za državna odvjetništva)

POSEBNI DIO

sudski
zapisničari
zemljišno-knjižni  
referenti
upisničari sudski
ovršitelji
sudski
registar
refrenti za
izvršenje kazni
informatičari računovodstveni referenti posebni dio za državna odvjetništva službenici u odjelu za podršku žrtvama i svjedocima
Mato Majstorović Jasminka Pavković Diana Preglej Slavica Garac Vesna Buljan Marija Josipović Zlatko Lukenda Anka Sertić
 
Snježana Frković Nikica Hamer Vidmar
    Zdravko Jambrović         Goranka Jakoplić
 
   


Slušanje ispita

Kandidati koji žele slušati ispit mogu se prijaviti na broj telefona 01/3714-331.