Državni stručni ispit službenika pravosudnih tijela

Obavijest o promjeni postupka, načina polaganja i programa državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima

Člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 82/15) i člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 82/15), koji su na snagu stupili 1. rujna 2015., propisano je da će se polaganje državnog stručnog ispita za službenike u sudovima i državnim odvjetništvima provoditi sukladno odredbama članaka 19.-56. Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 63/97, 140/99, 55/01, 156/04) do stupanja na snagu posebnog propisa o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, kojim će se propisati program polaganja državnog stručnog ispita za ove službenike.
 
Na 265. sjednici održanoj 12. studenog 2015. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“, broj 124/15), kojom je posebno propisan postupak, način polaganja i program polaganja općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima.
 
Stupanjem na snagu ove Uredbe, od 21. studenog 2015. polaganje državnog stručnog ispita za službenike u sudovima i državnim odvjetništvima više se ne provodi u Ministarstvu pravosuđa po programu propisanom odredbama članaka 47.-56. Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 63/97, 140/99, 55/01, 156/04), već u Ministarstvu uprave prema programu propisanom Uredbom o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“, broj 61/06, 145/12, 1/14, 11/15 i 124/15).
 
Slijedom navedenog obavještavamo sve službenike i osobe primljene u pravosudna tijela na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, čije su prijave za polaganje državnog stručnog ispita zaprimljene u Ministarstvu pravosuđa nakon 21. studenog 2015., da će se predmetne prijave ustupiti na nadležno postupanje Ministarstvu uprave te posebno ukazujemo na izmjene u programu općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita prema kojem će se ispit ubuduće polagati u Ministarstvu uprave.
 
Svi postupci polaganja državnog stručnog ispita koji su započeti u Ministarstvu pravosuđa do 21. studenog 2015. dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 63/97, 140/99, 55/01, 156/04) odnosno prema njime propisanom programu pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa, po prethodno utvrđenom rasporedu. Započetim postupcima polaganja državnog stručnog ispita smatraju se postupci pokrenuti povodom prijava zaprimljenih u Ministarstvu pravosuđa do 21. studenog 2015. godine, na temelju kojih je Ministarstvo pravosuđa donijelo rješenja o odobravanju polaganja ispita – polaganje popravnog ispita, ponovno polaganje ispita nakon pada cijelog ispita i polaganje odgođenog ispita.

Položeni i priznati državni stručni ispiti za službenike pravosudnih tijela na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 82/15) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 82/15) te Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“, broj 61/06, 145/12, 1/14, 11/15) smatrat će se položenim ili priznatim ispitima prema općim propisima o državnim službenicima.
 
Sve dodatne obavijesti u svezi promjene postupka, načina polaganja i programa državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima mogu se dobiti putem telefona 01/3714-331 ili e-maila: organizacija.pravosudja@pravosudje.hr.