Izvori za polaganje

Pravne izvore za polaganje Državnog stručnog ispita čine i sve izmjene i dopune propisa, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže Državni stručni ispit, a doneseni su nakon 15. svibnja 1997. godine

Ustavno ustrojstvo

 • Ustav Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj: 85/10-pročišćeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda RH
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
"Narodne novine", 155/02, 47/10, 80/10, 93/11-Odluka Ustavnog suda RH
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 49/02 – pročišćeni tekst
 • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 55/90, 26/93-članak 137. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 23/94-članak 3. Zakona o dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje
 • Zakon o državnom pečatu
"Narodne novine", broj 33/95
 • Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04-Odluka Ustavnog suda RH, 99/04-ispravak Odluke Ustavnog suda RH, 44/06 i 24/11-članak 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe „Narodne novine“ broj 24/11
 • Zakon o političkim strankama
"Narodne novine", broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
"Narodne novine", broj 120/11-pročišćeni tekst
 • Zakon o registru birača
"Narodne novine", broj 144/12

 

Sustav pravosuđa

 • Zakon o sudovima
"Narodne novine", broj 28/13
 • Zakon o državnom odvjetništvu
"Narodne novine", broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13
 • Prekršajni zakon
"Narodne novine", broj 107/07, 39/13 i 157/13
 • Zakon o javnom bilježništvu
"Narodne novine", broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09
 • Zakon o odvjetništvu
"Narodne novine", broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11

 

Službenički odnosi

 • Zakon o državnim službenicima
"Narodne novine", broj 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13
 • Zakon o radu
"Narodne novine", broj 93/14
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
"Narodne novine", broj 12/13-pročišćeni tekst i 153/13
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
"Narodne novine", broj 80/13 i 137/13
 
Vezano za Zakon o državnim službenicima donesena je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14 i 94/14), a vezano je djelomično i Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 154/11 i 17/12).

 

Opći upravni postupak i upravni sporovi

 • Zakon o općem upravnom postupku
"Narodne novine", broj 47/09
 • Zakon o upravnim sporovima
"Narodne novine", broj 20/10 i 143/12

 

Unutarnje poslovanje pravosudnih tijela

 • Sudski poslovnik
"Narodne novine", broj 37/14 i 49/14
 • Javnobilježnički poslovnik
"Narodne novine", broj 38/94, 82/94, 37/96, 151/05 i 115/12
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 33/95

Za sudske službenike pravni izvor je Sudski poslovnik, a za državnoodvjetničke službenike pravni je izvor Poslovnik državnog odvjetništva.

 

Sudske pristojbe

 • Zakon o sudskim pristojbama
"Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12 i 157/13