Ispitno povjerenstvo

Rješenjem ministra pravosuđa o imenovanju Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima za predsjednika, članove i tajnika Ispitne komisije imenovani su:
 
 • za predsjednika:
  • Marinka Jelić 
 
 • za zamjenika predsjednika:
  • mr.sc.Zlatko Hamarić
  • Edita Brkić 
 
 • za članove:
  • Nikolina Milić
  • Renata Sokolaj
  • Diana Preglej
  • Zdravko Jambrović
  • Snježana Frković
  • Mato Majstorović
  • Jasminka Pavković
  • Slavica Garac
  • Vesna Buljan
  • Marija Josipović
  • Zlatko Lukenda
  • Anka Sertić
  • Goranka Jakoplić
  • Nikica Hamer Vidmar
    
 • za tajnike:
  • Višnjica Čalić
  • Mira Buhin