Prijava, raspored ispita i slušanje

Prijava ispita

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:

  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu (u preslici)

  • dokaz da je kandidat nakon polaganja tog ispita radio dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu i u javnom bilježništvu odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima (u originalu ili ovjerenoj preslici)

  • dokaz o uplati troškova ispita

 

Raspored ispita

Javnobilježnički ispit  održat će se 9. srpnja 2024. s početkom u 9:00 sati u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

Pisani dio ispita počinje u 9:00 sati. Usmeni dio ispita počinje u 14:00 sati.
 
U slučaju prijave većeg broja kandidata, ispitni rok može biti organiziran u dva dana, te će se kandidate o točnom datumu polaganja ispita obavijestiti putem elektroničke pošte odnosno telefonom.

Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela javnobilježničkog ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitne komisije.

Vrijeme polaganja ispita mora se javiti kandidatu najmanje 15 dana prije polaganja pisanog dijela ispita, a uz pristanak kandidata rok može biti i kraći.
 

rokovi za javnobilježnički ispit

rok za prijavu

VELJAČA 2024.

najkasnije do 1. siječnja 2024.

TRAVANJ 2024.

najkasnije do 1. ožujka 2024.

LIPANJ 2024.

najkasnije do 1. svibnja 2024.

RUJAN 2024.

najkasnije do 1. kolovoza 2024.

STUDENI 2024.

najkasnije do 1. listopada 2024.

 

 
 
 

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ISPITA: 

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita, a mora obavezno sadržavati kontakt-podatke kandidata.

 

Slušanje ispita

Prijave za slušanje usmenog dijela javnobilježničkog ispita koji se održava 9. srpnja 2024. primaju se 4. srpnja 2024. na broj 01/3714-506, isključivo u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

Osobama koje ne budu prijavljene neće biti omogućeno slušanje iz razloga ograničenih prostornih kapaciteta dvorana u kojima se polažu ispiti.